T. 19, S. 1T (2016)

Mục lục

Articles

Montmorillonite K10 tẩm KF xúc tác phản ứng tổng hợp trọn gói một số dẫn xuất 4H-pyran dưới sự chiếu xạ siêu âm không dung môi Tóm tắt PDF
Phạm Đức Dũng, Châu Ngọc Huyền, Lê Ngọc Thạch 05-10
Tổng hợp vật liệu pha đảo dùng trong chiết pha rắn với tác chất trimethoxyoctadecyl silane Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Giang, Nguyễn Huy Du, Nguyễn Ánh Mai 11-18
Một hợp chất mới từ cây Borreria alata (Aubl.) DC (Họ cà phê) ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Tô Cẩm Loan, Phạm Nguyễn Kim Tuyến, Nguyễn Kim Phi Phụng 19-25
Tạo và thu nhận chọn lọc kháng thể IgG kháng protein màng của tế bào T Jurkat Tóm tắt PDF
Trịnh Minh Thượng, Huỳnh Thị Xuân Mai, Trần Văn Hiếu 26-35
Khảo sát sự chuyển gen đề kháng carbapenem từ Klebsiella pneumoniae sang Escherichia coli J53 bằng con đường tiếp hợp in vitro Tóm tắt PDF
Trần Nhật Phương, Trần Linh Thước, Phạm Hùng Vân 36-44
Đặc tính kháng kháng sinh ở Campylobacter spp. phân lập từ heo, gà và vịt tại tỉnh Đồng Tháp Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Minh Hoàng, Cao Thu Thủy, Trần Tịnh Hiền, James Ian Campbell, Stephen Baker, Phan Thị Phượng Trang 45-54
Phân tích phả hệ phân tử nhằm hỗ trợ định danh các mẫu nấm DL0038A và DL0038B thuộc chi Cordyceps Tóm tắt PDF
Vũ Tiến Luyện, Đinh Minh Hiệp, Trương Bình Nguyên, Lao Đức Thuận, Trịnh Văn Hạnh, Lê Huyền Ái Thúy 55-65
Ảnh hưởng của cao ethanol rễ cây Nhàu (Morinda citrifolia L.) đến sự thay đổi mô bệnh học của tụy tạng chuột bệnh đái tháo đường Tóm tắt PDF
Đái Thị Xuân Trang 66-73
Xác định vận tốc trong thăm dò điện tử tần số cao bằng dịch chuyển dời pha nội suy tuyến tính Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Vấn, Lê Hoàng Kim, Đặng Hoài Trung, Nguyễn Văn Thuận 74-82
Xác định hàm lực chuyển dời lưỡng cực điện (E1) của 56Mn từ Bn về các mức năng lượng thấp bằng phân rã gamma nối tầng Tóm tắt PDF
Nguyễn An Sơn 83-93
Đặc điểm thạch học khoáng vật, thạch địa hóa các đá diabaz khu vực Trại Mát, Đà Lạt Tóm tắt PDF
Lê Đức Phúc 94-100
Nguyên nhân ô nhiễm asen đối với nước ngầm tại huyện Cát Tiên- Lâm Đồng Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Trung 101-112


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP