T. 19, S. 2T (2016)

Mục lục

Articles

Nghiên cứu khả năng chống cháy của vật liệu composite PVC-BG sử dụng triphenylphosphate Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Thu Hiền, Hoàng Thị Đông Quỳ 05-11
Chế tạo và khảo sát tính chất của linh kiện trở nhớ trên đế dẻo (PET) Tóm tắt PDF
Phạm Kim Ngọc, Lê Văn Hiếu, Trần Cao Vinh, Đào Thanh Toản 12-18
Ảnh hưởng của cystein trong môi trường nuôi cấy tế bào trứng đến khả năng tạo phôi bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) ở heo Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Bình 19-26
Dòng hóa và biểu hiện enzyme carbapenemase KPC-2 tái tổ hợp trong tế bào chất của E. Coli Tóm tắt PDF
Trần Nhật Phương, Huỳnh Thị Kim Phương, Phan Thị Phượng Trang, Trần Linh Thước, Phạm Hùng Vân 27-37
Nghiên cứu cảm ứng và nuôi cấy rễ tơ cây Hoa Móng tay (Impatiens balsamina L.) từ mười bốn chủng Agrobacterium rhizogenes Tóm tắt PDF
Phan Trung Hải, Quách Ngô Diễm Phương, Nguyễn Như Nhứt 38-47
Nghiên cứu kéo dài đời sống hoa cắt cành ở cây Hoa Hồng vàng ánh trăng (Rosa hybrida L.) Tóm tắt PDF
Trần Thị Hoa Hồng, Bùi Trang Việt 48-57
Tổng hợp 5-arylidene-3-methylrhodanine sử dụng 1-butyl-3-methylimidazolium chloride trong nước dưới sự chiếu xạ vi song Tóm tắt PDF
Lê Hoàng Giàu, Ngô Thị Thùy Dương, Thạch Út Đồng, Nguyễn Kim Phi Phụng, Fritz Duus 58-63
Phản ứng acyl hóa nội phân tử carboxylic acid sử dụng hệ xúc tác Gd(OTf)3/[BMI]BF4 trong điều kiện chiếu xạ vi sóng. Tóm tắt PDF
Trần Hoàng Phương, Huỳnh Hiểu Vy, Trần Ngọc Hải, Lê Ngọc Thạch 64-70
Một mô hình tính toán giải tích để tính hiệu suất đỉnh năng lượng toàn phần cho đầu dò dạng trụ sử dụng trong phân tích thùng thải phóng xạ Tóm tắt PDF
Huỳnh Đình Chương, Lưu Tiểu Dân, Võ Hoàng Nguyên, Trần Thiện Thanh, Châu Văn Tạo 71-80
Phép biến đổi wavelet liên tục trong xử lý tài liệu thăm dò điện từ tần số cao Tóm tắt PDF
Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu, Nguyễn Thành Vấn, Nguyễn Văn Thuận 81-93
Phân bố hàm lượng của các hợp chất carbonyl giữa không khí trong nhà và ngoài trời tại khu dân cư ở Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Dương Hữu Huy, Đặng Hướng Minh Thư, Tô Thị Hiền 94-106
Mô hình hóa dòng chảy và chất lượng nước mặt của hệ thống sông 3S (Sê Kông, Sê San và Sêrêpôk) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thùy Trang, Đào Nguyên Khôi 107-117


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP