T. 19, S. 2K (2016)

Mục lục

Articles

Phân tích thiết kế sơ đồ điều khiển droop mới các bộ nghịch lưu kết nối song song trong Microgrid độc lập Tóm tắt PDF
Lê Minh Phương, Nguyễn Minh Huy, Phạm Thị Xuân Hoa, Trần Quang Thọ 05-19
Ảnh hưởng của điều kiện khí hậu Việt Nam đến khả năng mang dòng điện của đường dây truyền tải điện trên không Tóm tắt PDF
Nguyễn Nhật Nam, Trần Thiện Tường, Vũ Phan Tú 20-30
Thiết lập bản đồ texture dùng phương pháp Beltrami nâng cao Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thại, Đỗ Hồng Tuấn, Võ Trung Dũng 31-39
Phương pháp điều khiển sliding mode và droop control cho các bộ nghịch lưu trong Microgrid Tóm tắt PDF
Phạm Thị Xuân Hoa, Nguyễn Minh Huy 40-50
Phân tích đặc tính phát điện và plasma không cân bằng của máy phát điện Từ thuỷ động loại đĩa Tóm tắt PDF
Lê Chí Kiên 51-60
Đánh giá hiệu quả năng lượng và exergy chu trình sản suất nước đá khô CO2 kết hợp máy lạnh hấp thụ NH3-H2O một cấp Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Phú 61-69
Nghiên cứu số hạng điều chỉnh thiết kế áo cơ sở nữ Việt Nam theo đa dạng vóc dáng sử dụng phần mềm thiết kế trang phục 3 chiều V- Stitcher Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mộng Hiền, Trần Thị Minh Kiều, Lưu Thị Lan 70-80
Một mô hình khám phá cộng đồng người dùng trên mạng xã hội Tóm tắt PDF
Hồ Trung Thành, Đỗ Phúc 81-95
Tối ưu hóa điều kiện lên men thu nhận axit glucuronic trên môi trường nước dừa già Tóm tắt PDF
Nguyễn Thúy Hương, Hà Thiên Hương 96-105
Phát triển kỹ thuật INCAT- GC-MS phân tích các chất chuyển hóa trong nước tiểu Tóm tắt PDF
Peter Podolec, Alexandra Hengerics Szabó, Viktória Ferenczy, Peter Kotora, Jaroslav Blaško, Róbert Kubinec, Stanislav Stuchlík, Martin Juriga, Radomír Čabala, Václav Bierhanzl, Ngô Mạnh Thắng 106-113
Tối ưu hóa nhấp nhô bề mặt thép làm khuôn sau gia công bằng tia lửa điện với dung dịch điện môi có trộn bột Titan Tóm tắt PDF
Bành Tiến Long, Nguyễn Hữu Phấn, Ngô Cường, Nguyễn Quốc Tuấn 114-120


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP