T. 19, S. 3T (2016)

Mục lục

Articles

Tạo dòng biểu hiện tiết và khảo sát khả năng sử dụng đuôi CBM3a để tinh chế Endoglucanse A trong Bacillus subtilis Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Ngọc Phương, Nguyễn Thành Phước, Phạm Lương Thắng, Nguyễn Đức Hoàng, Trần Linh Thước, Phan Thị Phượng Trang 05-14
Khảo sát tỉ lệ kháng kháng sinh và gen quy định độc tố exfoliative toxins của các chủng Staphylococcus aureus phân lập tại Viện Pasteur TP. HCM Tóm tắt PDF
Phan Nữ Đài Trang, Vũ Lê Ngọc Lan, Uông Nguyễn Đức Ninh, Cao Hữu Nghĩa 15-23
Thiết lập qui trình trữ lạnh mô buồng trứng trên mô hình bò Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Dung, Nguyễn Thị Thu Lan, Hồ Mạnh Tường, Nguyễn Minh Tài Lộc, Nguyễn Nhật Quang, Huỳnh Chí Thiện 24-32
Ảnh hưởng của các chất điều hòa tăng trưởng thực vật lên sự nuôi cấy in vitro chồi Sa Kê (Artocarpus altilis (Park.) Fosberg) Tóm tắt PDF
Hà Thị Tuyết Sương, Võ Thị Bạch Mai 33-43
Khả năng cảm ứng hình thành rễ chuyển gene từ cây Dừa cạn (Catharanthus roseus) bằng các chủng Agrobacterium rhizogenes được phân lập ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Như Nhứt, Bùi Văn Lệ 44-52
Ứng dụng phương pháp tạo dòng và chuyển gen vào Arabidopsis để nghiên cứu chức năng gen ERD4 trong bộ gen cây Cà Phê Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Sỹ, Hunseung Kang 53-63
Đánh giá tác dụng chống viêm, giảm đau của nọc ong trên chuột được gây mô hình viêm khớp Tóm tắt PDF
Cấn Văn Mão, Nguyễn Thị Hoa, Lê Hữu Thọ, Nguyễn Trung Nhân, Nguyễn Xuân Hải, Đỗ Văn Nhật Trường, Nguyễn Thị Thanh Mai 64-70
Áp dụng thuật toán giải cuộn Gold để tách các đỉnh chập trong phổ gam-ma Tóm tắt PDF
Trương Thị Hồng Loan, Cao Phục Long Hòa, Đặng Nguyên Phương, Đặng Thị Thảo My, Ngô Quang Huy 71-79
Vi phân ngẫu nhiên đối với lớp quá trình Itô – Levy Tóm tắt PDF
Dương Tôn Đảm, Nguyễn Ngọc Phụng 80-83
Chế tạo và khảo sát cấu trúc tinh thể và hình thái học của màng mỏng ZnO pha tạp (Ga và In) Tóm tắt PDF
Nguyễn Trần Hồng Nhật, Trần Cao Vinh, Phan Bách Thắng 84-91
Ảnh hưởng của chiều dày màng lên đặc trưng đảo điện trở thuận nghịch của màng mỏng CrOx Tóm tắt PDF
Phạm Kim Ngọc, Phan Bách Thắng, Trần Cao Vinh 92-100
Tổng hợp polyaniline bên trong cấu trúc nano của giấy bucky bằng phương pháp điện hóa Tóm tắt PDF
Trần Phước Toàn, Đỗ Hữu Quyết 101-113
Mô phỏng dòng chảy lưu vực sông Sêrêpôk với mạng nơ-ron nhân tạo Tóm tắt PDF
Đào Nguyên Khôi, Huỳnh Ái Phương 114-120


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP