T. 19, S. 2X (2016)

Mục lục

Articles

Về mối quan hệ giữa Lê Văn Duyệt và vua Minh Mạng qua quá trình tập trung quyền lực 30 năm đầu triều Nguyễn Tóm tắt PDF
Trần Thuận, Võ Phúc Toàn 05-18
Đặc điểm sản xuất thị trường của hộ nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Ngô Thị Phương Lan 19-31
Nghi lễ sinh đẻ của người Cơ ho Srê ở huyện Di Linh, Lâm Đồng Tóm tắt PDF
Võ Tấn Tú 32-40
Đa văn hóa ở Australia và Việt Nam – một góc nhìn so sánh Tóm tắt PDF
Ngô Văn Lệ 41-49
Lý thuyết dịch và ứng dụng trong nghiên cứu cải biên Tóm tắt PDF
Đào Lê Na 50-59
Tìm hiểu ngôn ngữ đối thoại nội tâm của nhân vật trong truyện Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Truyền 60-72
Hệ thống thể loại báo chí trên Gia Định Báo Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hà 73-88
Thích ứng sinh kế của người nhập cư Khmer tại quận ven đô: Điển cứu tại phường Bình Trị Đông B và phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Ngô Thị Thu Trang, Hồ Kim Thi, Châu Thị Thu Thủy, Ngô Hoàng Đại Long 89-104
Tác động của tự học đến kết quả học tập của sinh viên ngành Song ngữ Nga - Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Bùi Ngọc Quang 105-117


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP