T. 19, S. 3K (2016)

Mục lục

Articles

Áp dụng phương pháp RBF-FD vào việc tính toán điện áp quá độ đường dây truyền tải điện Tóm tắt PDF
Vũ Phạm Lan Anh, Lê Quốc Việt, Vũ Phan Tú 05-15
Khảo sát các tác động của SVC và SCs ảnh hưởng đến ổn định động của hệ thống điện nhiều máy phát Tóm tắt PDF
Luu Huu Vinh Quang 16-24
Phương pháp RBF-FDTD cho mô phỏng điện áp cảm ứng sét trên các đường dây phân phối điện trên không Tóm tắt PDF
Vũ Phạm Lan Anh, Huỳnh Ngọc Trọn, Vũ Như Phan Thiện, Vũ Phan Tú 25-33
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nước phun và chênh lệch nhiệt độ tối thiểu đến hệ số năng suất của hệ thống khử muối bằng phương pháp phun tách ẩm Tóm tắt PDF
Võ Kiến Quốc, Lê Chí Hiệp, Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Thị Minh Trinh 34-43
Khảo sát và so sánh các phương pháp trích ly capsaicin từ quả ớt Capsicum annuum L. Tóm tắt PDF
Trần Anh Khoa, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Lê Thị Kim Phụng 44-51
Nghiên cứu phản ứng hydro-isomer hóa n-paraffins nhẹ trên xúc tác lưỡng chức năng ở áp suất khác nhau Tóm tắt PDF
Đào Thị Kim Thoa, Lưu Cẩm Lộc 52-59
Ứng dụng enzyme trong sản xuất trà Oolong Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Nhã, Huỳnh Ngọc Oanh, Võ Quang Vinh, Phan Phước Hiền 60-69
Thủy phân dầu dừa bằng enzyme porcine pancreas tự do và cố định Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ái Vân, Phan Ngọc Hòa, Trần Bích Lam, Châu Trần Diễm Ái 70-77
Nghiên cứu chuyển biến nhiệt bằng phương pháp DSC của sự hình thành mạng bằng phản ứng “click” thiol-isocyanate Tóm tắt PDF
Nguyễn Trần Hà, Nguyễn Thị Lệ Thu, Lê Văn Thăng, Lê Lâm 78-87
Tối ưu hóa lượng mòn điện cực trong PMEDM sử dụng bột Titan bằng phương pháp Taguchi khi gia công thép làm khuôn Tóm tắt PDF
Bành Tiến Long, Nguyễn Hữu Phấn, Ngô Cường 88-97
Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa trong thiết kế công trình hiệu quả năng lượng Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thị Kim Dung, Phan Tiến Vinh 98-108
Phân tích ảnh hưởng của thông số vận hành thiết bị NSV đến chất lượng cọc đất ximăng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Trương Đắc Châu, Trần Nguyễn Hoàng Hùng, Nguyễn Bình Tiến, Mai Anh Phương 109-120


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP