T. 19, S. 4T (2016)

Mục lục

Articles

Tối ưu hoá kỹ thuật PCR HRM nhằm bước đầu khảo sát mối liên hệ giữa SNP rs10941679 và bệnh ung thư vú ở người Việt Nam Tóm tắt PDF
Phan Thành Phát, Cao Thị Dạ Lan, Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Huệ 05-19
Biểu hiện và tinh sạch listeriolysin O của Listeria monocytogenes mang hai đột biến điểm E247M và D320K trong Bacillus subtilis Tóm tắt PDF
Ngô Khắc Huy, Nguyễn Lê Tuấn Anh, Huỳnh Thị Kim Phương, Nguyễn Văn Phúc, Trần Linh Thước, Nguyễn Đức Hoàng, Phan Thị Phượng Trang 20-31
Ảnh hưởng của benzyl adenine lên sự nuôi cấy in vitro hoa cái Sa Kê non (Artocarpus altilis (Park.) Fosberg) Tóm tắt PDF
Hà Thị Tuyết Sương, Võ Thị Bạch Mai 32-42
Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên sự tăng trưởng và tích lũy lipid trong nội nhũ rắn của trái Dừa Ta Xanh (Cocos nucifera L.) Tóm tắt PDF
Nguyễn Kim Búp, Lê Thị Thủy Tiên, Bùi Trang Việt 43-51
Vị trí phân loại của loài Arisaema pierreanum Engl. (Araceae) ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Văn Hồng Thiện, Nguyễn Phi Ngà, Lưu Hồng Trường 52-56
Phân lập và sàng lọc các chủng vi sinh vật nội sinh có hoạt tính chống oxy hóa từ một số cây họ Zingiberaceae và Rutaceae Tóm tắt PDF
Võ Thị Ngọc Mỹ, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Đinh Nga 57-64
Ảnh hưởng của từ trường lên trạng thái kích thích của hệ cho/nhận hữu cơ: một công cụ hiệu quả để tìm hiểu quá trình dung môi hóa Tóm tắt PDF
Hoàng Minh Hảo, Phạm Thị Bích Vân 65-75
Nghiên cứu cải thiện khả năng hấp phụ khí CH4 và tách hỗn hợp khí CO2/CH4 của vật liệu IRMOF-3 bằng việc thay đổi nhóm thế trên linker Tóm tắt PDF
Phạm Trần Nguyên Nguyên, Trang Mộc Khung 76-84
Đặc điểm thạch học, thạch địa hóa granitoid khối xã Yũ, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận Tóm tắt PDF
Lê Đức Phúc, Hà Thị Thu Hương 85-98
Đánh giá hàm lượng arsen trong các tầng nước mặt và nước ngầm tại Cát Tiên – Lâm Đồng Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Trung, Nguyễn Đức Thuận 99-107
Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng đến quá trình phân hủy kỵ khí rác thải hữu cơ Tóm tắt PDF
Phan Công Hoàng, Phạm Vân Kim Ngọc, Phạm Thị Hoa 108-117


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP