T. 19, S. 3X (2016)

Mục lục

Articles

Tư tưởng cộng hòa trong triết học chính trị của Niccolò Machiavelli Tóm tắt PDF
Võ Châu Thịnh 05-13
Tri thức địa phương của người Cơ Tu trong sử dụng tài nguyên động vật rừng Tóm tắt PDF
Ngô Văn Lệ, Nguyễn Công Trường 14-24
Nguyễn Du, người làm nên những cuộc hôn phối kỳ diệu trong thế giới văn chương Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Xuân 25-30
Làm rõ tác giả của Ngự chế Bắc tuần thi tập và tìm hiểu giá trị tập thơ Tóm tắt PDF
Nguyễn Huy Khuyến 31-46
Rìa-hu, nguồn gốc Ấn Độ và những biến đổi trong văn hóa Khmer Nam Bộ Tóm tắt PDF
Phan Anh Tú 47-56
Phân tích những tác động của các chỉ số kinh tế được lựa chọn đối với giáo dục và mối quan hệ nhân quả giữa giáo dục và tăng trưởng kinh tế Philippines Tóm tắt PDF
Ronaldo R. Cabauatan, Ronaldo A. Manalo, Chin Uy 57-69
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hội nhập của trẻ khuyết tật trong trường học Tóm tắt PDF
Hoàng Mai Khanh 70-76
Phát hiện sự đồng dạng của rìu tay trong một sưu tập ở Hàn Quốc Tóm tắt PDF
Hyeong Woo Lee 77-94
Các dạng thức sinh kế của cư dân huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh: Sự tương tác của yếu tố chính sách, thị trường và môi trường Tóm tắt PDF
Ngô Thị Phương Lan 95-112


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP