T. 19, S. 5K (2016)

Mục lục

Articles

Phân tích tĩnh ổn định điện áp khi có máy phát điện gió DFIG Tóm tắt PDF
Phan Thị Thanh Bình, Nguyễn Thụy Mai Khanh, Nguyễn Ngọc Âu 05-12
Phân tích hoạt động của máy phát điện Từ thuỷ động loại đĩa chu trình kín với ảnh hưởng của các thuộc tính ống dẫn Tóm tắt PDF
Lê Chí Kiên 13-23
Nghiên cứu cấu trúc động học của một tay máy công nghiệp dư dẫn động dạng chuỗi Tóm tắt PDF
Vũ Minh Hùng, Trịnh Quang Trung, Võ Quốc Thắng 24-33
Ảnh hưởng kích thước hình học của ứng xử trụ tròn thành mỏng chịu tải va đập dọc trục vận tốc thấp Tóm tắt PDF
Lý Hùng Anh, Lê Doãn Quang 34-42
Quy trình thiết kế tối ưu cho biên dạng cánh vận tốc thấp sử dụng phân tích đa độ tin cậy cho thiết bị bay không người lái dạng cánh bay Tóm tắt PDF
Đinh Anh Bảo, Ngô Khánh Hiếu, Nguyễn Như Văn 43-52
Tóm tắt văn bản trên cơ sở phân loại ý kiến độc giả của báo mạng tiếng Việt Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Duy, Phan Thị Tươi 53-61
Ứng dụng bông vải biến tính bằng hỗn hợp m-DMDHEU và choline cloride để xử lý các ion CrO42- , H2AsO4- trong nước Tóm tắt PDF
Nguyễn Thượng Đẳng, Phạm Thành Quân, Trần Chí Trung 62-69
Khả năng phân tách muối của màng lọc nano trên nền poly(vinyl alcohol) được nối mạng bởi axít malic Tóm tắt PDF
Trần Lê Hải, Văn Thị Mỹ Linh, Vưu Ngọc Duy Minh, Mai Thanh Phong 70-78
Định lượng phthalate trong đồ chơi nhựa Tóm tắt PDF
Trần Thị Kiều Anh, Lương Trọng Tôn, Trần Ngọc Hòa, Phạm Minh Trang 79-89
Tổng hợp polymer trên cơ sở polycaprolactone có khả năng nhớ hình và tự lành Tóm tắt PDF
Phan Minh Trí, Trương Thu Thủy, Nguyễn Đắc Thành 90-97
Các monomer họ Dithienopyrrole với vai trò làm đơn vị cấu trúc cho điện tử, ứng dụng trong tổng hợp các polymer dẫn điện có cấu trúc dạng cho – nhận điện tử Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Trần Hà 98-106
Tính chất nhạy khí C2H5OH và LPG của hoa micro -Fe2O3 chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt Tóm tắt PDF
Lương Hữu Phước, Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Đắc Diện, Vũ Xuân Hiền, Đặng Đức Vượng 98-106


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP