T. 19, S. 4Q (2016)

Mục lục

Articles

Ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ và công nghệ thông tin đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Bình 05-20
Sự tham gia của người dân vào chính sách công dưới ảnh hưởng của mạng xã hội tại Việt Nam: Nghiên cứu từ tình huống điển hình Tóm tắt PDF
Huỳnh Ngọc Chương 21-36
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và ngành chăn nuôi Việt Nam - Thực trạng và những chuẩn bị cần thiết Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Dũng, Mai Quang Hợp 37-47
Phân tích lợi thế cạnh tranh ngành sữa của Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Diệu Hiền 48-67
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người mua trong thị trường thương mại điện tử Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Diễm Hương, Nguyễn Thị Bình Minh, Nguyễn Ngọc Bích Trâm 68-80
Nhận diện hành vi quản trị lợi nhuận thực tế của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phượng Loan, Nguyễn Minh Thao 81-93
Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của các doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ của các khu công nghiệp TP.HCM Tóm tắt PDF
Đỗ Phú Trần Tình, Nguyễn Văn Nên 94-107
Quản trị rủi ro tác nghiệp của ngân hàng theo Basel II - Tình huống ngân hàng TMCP An Bình Tóm tắt PDF
Trịnh Quốc Trung, Phạm Thu Thủy 108-126
Thực trạng thu hút vốn FDI vào bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh từ sau khi gia nhập WTO đến nay - Dự báo và khuyến nghị Tóm tắt PDF
Lê Thanh Tùng 127-142
Tác động của đặc trưng doanh nghiệp đến tính kịp thời của công bố thông tin báo cáo tài chính: Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Xuân Vy, Nguyễn Vĩnh Khương 143-157


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP