T. 19, S. 6K (2016)

Mục lục

Articles

Tổng hợp SrFe12O19 bằng phương pháp sol-gel và kết quả hình thái và tính chất từ tính của vật liệu. Tóm tắt PDF
Lê Anh Bảo Quỳnh, Nguyễn Hoàng Vủ, Trần Thị Thúy Hoàng, Huỳnh Kỳ Phương Hạ 05-10
Nghiên cứu kết tinh dược phẩm bằng thiết bị Couette-Taylor: Kiểm soát cấu trúc tinh thể của amino acid L-glutamic acid Tóm tắt PDF
Khưu Châu Quang, Đặng Trường Giang, Trịnh Thị Thanh Huyền, Nguyễn Anh Tuấn 11-23
Tổng hợp Ag/ZnTiO3 và Ag/Zn2TiO4 bằng phương pháp sol-gel và các tính chất kháng khuẩn của nó Tóm tắt PDF
Lê Huỳnh Tuyết Anh, Lê Anh Bảo Quỳnh, Huỳnh Kỳ Phương Hạ 24-30
Toàn cảnh ngành công nghiệp chế biến khí ở Việt Nam và vai trò của khí hóa lỏng (LNG) trong giai đoạn 2011–2035 Tóm tắt PDF
Đặng Đình Thắng, Huỳnh Quyền, Tạ Đăng Khoa 31-40
Tổng hợp và các tính chất của vật liệu catốt La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ perovskite bằng phương pháp sol – gel kết hợp với vi song Tóm tắt PDF
Trần Thị Ngọc Mai, Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Lê Minh Viễn, Ngô Mạnh Thắng 41-49
Xử lý nonyl phenol etoxylat trong nước bằng cách ozon hóa xúc tác với nano oxyt coban – silica Tóm tắt PDF
Trần-Trương Trọng Trí, Nguyễn Thị Mai My, Nguyễn-Ngọc Hạnh, Võ-Hữu Thảo 50-59
Chế tạo, khảo sát đặc tính và khả năng hấp phụ niken của vật liệu nanocomposite Fe3O4/graphene oxide Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Hiếu, Hoàng Minh Nam, Phan Thị Hoài Diễm 60-68
Ảnh hưởng chế độ hấp thủy nhiệt lên hình thái học của khoáng Calcium Silicate từ tro trấu Tóm tắt PDF
Phạm Trung Kiên, Trần Phạm Quang Nguyên, Nguyễn Học Thắng 69-75
Trích ly Taxol và 10 - Deacetyl baccatin III bằng phương pháp vi sóng từ lá và cành cây Thông đỏ (Taxus wallichiana Zucc.) Tóm tắt PDF
Lê Thị Kim Phụng, Vũ Thị Hông Quân, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Trần Anh Khoa, Lê Anh Kiên 76-87
Tính chất của carbon aerogel ở các điều kiện nhiệt phân khác nhau Tóm tắt PDF
Lê Thị Kim Phụng, Vũ Thị Hông Quân, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Trần Anh Khoa 88-95
Nghiên cứu CFD về khí hóa trấu trên hệ thống khí hóa ngược chiều quy mô pilot Tóm tắt PDF
Lê Thị Kim Phụng, Trần Tấn Việt, Nguyễn Lưu Minh Thiện, Phạm Vương Việt, Nguyễn Thanh Trúc, Lê Anh Kiên, Phạm Quốc Nghiệp, Lê Khắc Duyên 96-108
Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của dịch thủy phân từ phụ phẩm cá tra sử dụng chế phẩm Alcalase® 2.4L FG ứng dụng như một chất kháng oxy hóa tự nhiên Tóm tắt PDF
Võ Đình Lệ Tâm, Nguyễn Thị Hương Thảo, Phan Văn Dự, Nguyễn Đỗ Minh Huy, Trần Quang Huy 109-121
Tổng hợp nano Co1-xNixFe2O4 bằng phương pháp sol-gel và các tính chất Tóm tắt PDF
Nguyễn Trương Xuân Minh, Phạm Lê Kiều Oanh, Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Lê Minh Viễn 122-127
Tổng hợp biodiesel từ dầu hạt cao su không sử dụng xúc tác trong môi trường siêu tới hạn metanol và etanol Tóm tắt PDF
Trần Tấn Việt, Lê Thị Kim Phụng, Phạm Tuấn Anh, Trần Anh Khoa 128-136
Nghiên cứu khả năng nâng cấp qui trình điều chế muối phức kẽm hydroxo-nitrat làm phân nano bón lá bằng phương pháp sol-gel lên qui mô sản xuất Tóm tắt PDF
Lê Tú Châu, Ngô Mạnh Thắng 137-144
Phân tích thành phần và thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn-kháng viêm của dầu hạt mù u được trích ly bằng kỹ thuật lưu chất siêu tới hạn Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Hiếu, Trần Thị Minh Thùy 145-153
Khử mặn bằng công nghệ điện dung khử ion sử dụng điện cực carbon aerogel Tóm tắt PDF
Lê Khắc Duyên, Phạm Quốc Nghiệp, Lê Anh Kiên 154-163
Khảo sát khả năng trao đổi chất của nấm men Kluyveromyces marxianus được cố định trên chất mang bẹ lá dừa nước trong điều kiện stress acetic acid Tóm tắt PDF
Vũ Thị Lệ Quyên, Lê Văn Việt Mẫn 164-174
Hoạt tính quang xúc tác của SrTiO3 biến tính với lưu huỳnh trong vùng ánh sáng khả kiến Tóm tắt PDF
Lê Hồng Khanh, Phạm Lê Kiều Oanh, Trần Thy Thông, Lê Minh Viễn 175-183


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP