T. 11, S. 7 (2008)

 KHOA HỌC TỰ NHIÊN  

Mục lục

Articles

Nghiên cứu mối quan hệ giữa tác động kháng phân bào và cảm ứng APOPTOSIS (Chết theo chương trình) của các chất chiết tự nhiên trên dòng tế bào HEp-2 Tóm tắt PDF
Hồ Huỳnh Thùy Dương, Tất Tố Trinh, Nguyễn Thụy Vy, Nguyễn Hoài Nghĩa, Lê Chí Thanh, Trương Thị Xuân Liên 5-10
Bước đầu khảo sát đặc điểm sinh học và nuôi trồng thành công nấm phát quang OMPHALOTUS SP nhằm cung cấp nguyên liệu cho nghiên cứu chiết tách một số hoạt chất kháng ung thư hữu hiệu Tóm tắt PDF
Đào Thị Vân, Nguyễn Hoàng Vũ, Lê Duy Thắng, Maguire Daniel, Rayner Anthony 11-19
Tìm hiểu sự nảy mầm của hạt dâu tây (FRAGARIA VESCA L.) Tóm tắt PDF
Nguyễn Du Sanh, Trần Thị Thanh Vân 20-24
Sự nuôi cấy mô phân sinh ngọn và nụ hoa của cây Tím phi (SAINTPAULIA IONANTHA WENDL.) Tóm tắt PDF
Trịnh Cẩm Tú, Nguyễn Thị Kim Luyến, Nguyễn Thị Hồng Anh, Bùi Trang Việt, Bùi Văn Lệ 25-30
Tìm hiểu cấu trúc lá và hoạt động quang hợp của cây Mai Dương (Mimosa pigra L) Tóm tắt PDF
Nguyễn Kim Búp, Đỗ Thường Kiệt, Phan Ngô Hoàng, Bùi Trang Việt 31-36
Thành phần phiêu sinh động vật tại vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát, tỉnh Tây Ninh Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Diễm My, Dương Ngọc Dũng, Phạm Quỳnh Hương 37-45
Nghiên cứu phương pháp khử trùng mầm chồi từ cây trưởng thành của một số giống điều (Anacardium occidentale L.) cao sản Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Sỹ, Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Vân Thùy, Huỳnh Hữu Đức 46-51
Thành phần và sự phân bố của các vi khuẩn Lam phù du (Bộ Oscillatoriales) ở lưu vực sông La Ngà Tóm tắt PDF
Lưu Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thanh Tùng 52-60
Nhân giống vô tính cây SAINTPAULIA bằng phương pháp IN-VITRO Tóm tắt PDF
Võ Thị Bạch Mai, Phạm Tấn Trường 61-66
Khảo sát tinh dầu Sao Nhái Hường (Cosmos caudatus HBK) Tóm tắt PDF
Nguyễn Quỳnh Trang, Lê Ngọc Thạch 67-72
Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây Diếp Cá (Houttuynia cordata Thumb) của Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Thị Kim Oanh, Trần Thị Việt Hoa 73-77


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP