T. 19, S. 5X (2016)

Mục lục

Articles

Du lịch cộng đồng góp phần xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Thị Hồng Cúc, Ngô Thanh Loan 05-12
Xu hướng du lịch cá nhân hóa – tiền đề phát triển và khuyến nghị chiến lược Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thúy Nguyệt 13-19
Phát triển kinh tế du lịch biển - đảo gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh trong bối cảnh hội nhập hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Dũng 20-27
Văn hóa du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế Tóm tắt PDF
Võ Văn Thành 28-36
Du lịch tâm linh tại Việt Nam: những vấn đề lý luận và thực tiễn Tóm tắt PDF
Dương Đức Minh 37-45
Đa dạng hóa sản phẩm du lịch đường sông từ các sự kiện du lịch (bài học kinh nghiệm của Hàn Quốc áp dụng cho du lịch đường sông tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) Tóm tắt PDF
Dương Thị Hữu Hiền, Nguyễn Trung Hiệp 46-60
Tiềm năng phát triển du lịch nông thôn tại cù lao Tân Triều, tỉnh Đồng Nai Tóm tắt PDF
Hoàng Ngọc Minh Châu, Trần Duy Minh 61-69
Sản phẩm du lịch vườn bưởi Bạch Đằng, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Nguyễn Thu Cúc 70-82
Khai thác sản phẩm du lịch đảo Lý Sơn trong bối cảnh hội nhập tiếp cận từ địa văn hóa Tóm tắt PDF
Ngô Hoàng Đại Long 83-94
Tìm hiểu việc đáp ứng yêu cầu của du lịch sinh thái tại Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Ngô Thanh Loan 95-103
Phát triển loại hình du lịch tâm linh tại tỉnh An Giang Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Quang Vũ 104-112
Tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm tại bán đảo Sơn Trà – thành phố Đà Nẵng Tóm tắt PDF
Trần Duy Minh, Phạm Đức Thiện 113-119
Các phương thức hợp tác giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong đào tạo sinh viên ngành du lịch đáp ứng nhu cầu hội nhập Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thu Phương 120-126
Cải tiến chương trình đào tạo du lịch trước thách thức tự do luân chuyển lao động trong khối ASEAN Tóm tắt PDF
Võ Sáng Xuân Lan, Đoàn Thị Mỹ Hạnh 127-135
Du lịch học tập dành cho sinh viên quốc tế: Thực tiễn tổ chức chương trình Việt Nam học cho đoàn Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Nghĩa, Chu Thị Quỳnh Giao, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Minh Duy 136-142


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP