T. 11, S. 8 (2008)

CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Mục lục

Articles

Nghiên cứu khả năng hấp phụ và trao đổi Ion của xơ dừa và vỏ trấu biến tính Tóm tắt PDF
Phạm Thành Quân, Lê Thanh Hưng, Lê Minh Tâm, Nguyễn Xuân Thơm 5-12
Oxy hóa Monoxyt Carbon trên xúc tác M-OMS-2 Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Hạnh, Nguyễn Hương Giang 13-18
Nghiên cứu sử dụng Bentonite Bình Thuận biến tính làm xúc tác cho phản ứng ghép đôi Heck giữa Iodotoluene và Styrene Tóm tắt PDF
Phan Thanh Sơn Nam, Vương Quang Thạo 19-27
Nghiên cứu phản ứng hóa học tới hạn: Phản ứng phân hủy Hydrô Perôxít (H2O2) Tóm tắt PDF
Mai Thanh Phong, Barros Aires de Carolina 28-36
Nghiên cứu khả năng sử dụng Shortening phế thải làm nhiên liệu Biodiesel Tóm tắt PDF
Đặng Ngọc Lương, Nguyễn Hữu Lương, Trần Bình Trọng 37-45
Thu nhận Enzyme Pectinase từ ASP.NIGER - Tinh sạch bằng phương pháp lọc Gel & lọc màng Tóm tắt PDF
Huỳnh Ngọc Oanh, Trần Ngọc Hùng 46-50
Đánh giá các tính chất cảm quan của cà phê Buôn Ma Thuột và so sánh với tính chất cảm quan của cà phê ở một số khu vực địa lý khác Tóm tắt PDF
Lại Quốc Đạt, Chế Thị Đa, Tống Thị Tố Loan, Lê Minh Tâm, Nguyễn Hoàng Dũng 51-59
Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm mít chế biên tươi Tóm tắt PDF
Tôn Nữ Minh Nguyệt, Trần Thị Thu Trà, Trần Hải Thu Yến 60-68
Khảo sát kỹ thuật in hoa trên vải Conton 100% theo phương pháp vi sóng Tóm tắt PDF
Phạm Thành Quân, Phạm Thị Hồng Phượng 69-76
Tiếp cận hệ thống đốt rác thải rắn trong thiết bị kiểu cột nhồi Tóm tắt PDF
Lê Xuân Hải, Lê Anh Kiên 77-88
Nghiên cứu quá trình tách trước Mg2+ trong nước chạt để sản xuất muối ăn và MgO có độ sạch cao Tóm tắt PDF
Lê Xuân Hải, Nguyễn Thị Bạch Tuyết 89-98
Nghiên cứu ứng dụng than tràm hoạt tính trong xử lý nước thải dệt nhuộm Tóm tắt PDF
Phan Dinh Tuan, Nguyễn Trần Huyền Anh 99-104
Nghiên cứu đặc tính kháng khuẩn của tinh dầu tràm trà và khả năng ứng dụng trong mỹ phẩm Tóm tắt PDF
Phan Dinh Tuan, Hoang Minh Nam, Nguyen Thi Thanh Nga 105-113
Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản thịt heo nạc tươi (Preservation of fresh pork) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hiền 114-124


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP