T. 11, S. 9 (2008)

KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ

Mục lục

Articles

Tách ảnh dùng biến đổi Wavelet và phân tích thành phần độc lập Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Phương, Võ Minh Sơn 5-16
Máy thu ATM dựa trên nền tảng SDR Tóm tắt PDF
Nguyễn Như Anh, Hồ Trung Mỹ, Phan Đình Trung 17-25
Một phương pháp tối ưu cho thiết kế dãy bộ lọc Wavelets và ứng dụng trong nén ảnh Tóm tắt PDF
Hoang Dinh Chien 26-35
Công thức tính toán nhanh dòng điện đi qua nối đất của trạm biến áp cao thế khi có sét đánh trên đường dây chống sét Tóm tắt PDF
Ho Van Nhat Chuong 36-42
Nâng cao thực thi điều khiển thiết bị tập cổ chân sử dụng cơ cấu chấp hành PAM Tóm tắt PDF
Từ Diệp Công Thành 43-51
Đánh giá năng suất bóc vật liệu khi tiên kim loại màu với dụng cụ cắt có lớp phủ và không có lớp phủ Tóm tắt PDF
Trần Doãn Sơn, Lý Chánh Trung 52-59
Nghiên cứu phương pháp xác định tỷ lệ nước đóng băng bên trong thực phẩm theo nhiệt độ lạnh đông Tóm tắt PDF
Nguyễn Tấn Dũng, Trịnh Văn Dũng, Trần Đức Ba 60-69
Tối ưu đa mục tiêu với các chuẩn tối ưu tổ hợp S và R ứng dụng trong quá trình chiết tách chất màu Anthocyanin Tóm tắt PDF
Lê Xuân Hải, Nguyễn Thị Lan 70-78
Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản dưa hấu tươi cắt miếng bằng phương pháp xử lý Ozone Tóm tắt PDF
Le Van Viet Man, Trần Quốc Huy 79-84
Ảnh hưởng hàm lượng Sulfur Dioxide ban đầu trong dịch nho đến động học quá trình lên men chính trong sản xuất rượu vang, sử dụng nấm men cố định trong Gel Alginate Calcium. Tóm tắt PDF
Ton Nu Minh Nguyet, Le Ngoc Lieu, Nguyen Thi Hien Luong, Le Van Viet Man 85-91
Sử dụng tế bào nấm men cố định trong quá trình lên men Alcohol từ rỉ đường mía Tóm tắt PDF
Mai Ngoc Dung, Đồng Thị Thanh Thu 92-99
Thu nhận Bacteriocin bằng phương pháp lên men bởi tế bào Lactococcus lactic cố định trên chất mang Cellulose vi khuẩn (BC) và ứng dụng trong bảo quản thịt tươi sơ chế tối thiểu Tóm tắt PDF
Nguyễn Thúy Hương, Trần Thị Tưởng An 100-109
Các phương án sử dụng hệ cản ma sát biến thiên trong kết cấu 9 tầng Tóm tắt PDF
Chu Quốc Thắng, Phạm Nhân Hòa 110-118
Tổng quan về địa hệ tự nhiên-kỹ thuật Tóm tắt PDF
Đậu Văn Ngọ 119-127


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP