T. 11, S. 10 (2008)

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Mục lục

Articles

Xấp xỉ ước lượng Bayes cho tham ẩn hỗn hợp trong mô hình phi tuyến 2-chiều Tóm tắt PDF
Ung Ngọc Quang 5-16
Sử dụng Bootstrap trong việc xác định mật độ xương của phụ nữ Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Văn Thu 17-24
Hàm phân tán - một số tính chất và sự hội tụ trong không gian Lk Tóm tắt PDF
Tô Anh Dũng 25-33
Mô phỏng màn chống phạn xạ AR có cấu trúc nghiêng bằng thuật toán Genetic Tóm tắt PDF
Lê Vũ Tuấn Hùng, Hồ Văn Bình, Giang Văn Phúc, Dương Ai Phương, Lê Sơn Hải, Huỳnh Thành Đạt 34-42
Sự ảnh hưởng dòng phún xạ và sự ủ nhiệt lên tính chất quang xúc tác màng TiO2 chế tạo bằng phương pháp phún xạ Magnetron DC không cân bằng Tóm tắt PDF
Vũ Thị Hạnh Thu, Nguyễn Hữu Chí, Lê Văn Hiếu, Nguyễn Quỳnh Giao Giao, Phạm Kim Ngọc, Huỳnh Thành Đạt 43-50
Nghiên cứu chế tạo màng TiN bằng phương pháp phún xạ phản ứng Magnetron DC Tóm tắt PDF
Lê Trấn, Trần Tuấn, Nguyễn Hữu Chí, Trần Văn Phương 51-61
Nghiên cứu khả năng ứng dụng của SRIM-2006 cho việc tính toán năng suất hãm và quãng chạy hạt Alpha trong vật liệu Tóm tắt PDF
Lê Công Hảo, Nguyễn Đình Gẫm 62-66
Nghiên cứu ảnh hưởng tán xạ nhiều lần từ vật liệu xung quanh đầu dò lên phổ năng lượng Gamma của đầu dò HPGE bằng chương trình MCNP Tóm tắt PDF
Mai Văn Nhơn, Trương Thị Hồng Loan, Trần Ái Khanh, Trần Thiện Thanh, Đặng Nguyên Phương 67-78
Hiệu ứng siêu âm và vi sóng trong sự Oxid hóa "xanh" Alkilaren bằng KMnO4/CuSO4-5H2O Tóm tắt PDF
Le Ngoc Thach, Luu Thi Xuan Thi, Duus Fritz 79-84
Phản ứng điều chế Polyetylen Glycol Diacrylat và Copolyme hóa với Metyl Metacrylat Tóm tắt PDF
Hoàng Ngọc Cường, Phạm Lê Phong 85-94
Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước lên cấu trúc hạt Nano Al2O3 vô định hình bằng phương pháp động lực học phân tử Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Hưng, Hoàng Dũng 95-100
Màng phủ chóng mòn Cacbon giống kim cương Tóm tắt PDF
Bui Xuan Lam 101-109
Thử nghiệm chuyển Gen trên Lan Hồ Điệp (PHALAENOPSIS AMABILIS L.) bằng phương pháp bắn Gen và AGROBACTERIUM TUMEFACIENS Tóm tắt PDF
Trần Lê Lưu Ly, Nguyễn Hữu Hoàng, Bùi Lan Anh, Trần Nguyên Vũ, Bùi Văn Lệ 110-114
Phương pháp mô phỏng trong giảng dạy các chuyên ngành kỹ thuật Tóm tắt PDF
Ngô Tứ Thành 115-125


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP