T. 11, S. 12 (2008)

KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ

Mục lục

Articles

Ứng dụng biến đổi Wavelet và mạng Nơron để phát hiện và chẩn đoán các hóa vôi rất nhỏ trên nhũ ảnh Tóm tắt
Nguyễn Hữu Phương, Hứa Thị Hoàng Yến 5-15
Thiết kế SOPC dùng cho các ứng dụng xử lý ảnh thời gian thực Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Phương, Huỳnh Hữu Thuận, Đinh Quang Hải, Cao Trần Bảo Thương 16-25
Xây dựng ảnh chất lượng tốt từ hai ảnh được lấy từ mô hình Camera bằng phương pháp Ga và biến đổi Wavelet rời rạc Tóm tắt PDF
Phạm Thế Bảo, Phạm Thành Trung 26-35
Phát triển ứng dụng GIS trên PDA Tóm tắt PDF
Trần Trọng Đức, Võ Minh Hải 36-44
Ứng dụng công nghệ tạo mẫu nhanh tạo chi tiết cấy ghép sọ não Tóm tắt PDF
Trần Đại Nguyên, Bùi Anh Quốc, Đặng Văn Nghìn, Lê Tâm Phước, Huỳnh Hữu Nghị, Võ Văn Nho, Lê Điền Nhi, Nguyễn Ngọc Thiện 45-52
Nghiên cứu chế tạo chế phẩm BIOCOFFEE-1 từ ASPERGILLUS NIGER và ứng dụng lên men các loại cà phê Tóm tắt PDF
Lê Hồng Phú, Nguyễn Đức Lượng, Đỗ Đại Nghĩa 53-60
Lên men cồn bằng nấm men cố định trong các môi trường có nồng độ glucose ban đầu khác nhau Tóm tắt PDF
Le Van Viet Man, Bui Thanh Huyen 61-67
Ảnh hưởng hàm lượng Tannin ban đầu trong dịch nho đến động học quá trình lên men rượu vang, sử dụng nấm men cố định trong Gel Alginate Tóm tắt PDF
Ton Nu Minh Nguyet, Nguyen Thi Hien Luong, Le Ngoc Lieu, Le Van Viet Man 68-73
Nghiên cứu phương pháp xác định tỉ lệ nước đóng băng và nhiệt độ đông lạnh thích hợp của vật liệu ẩm ở giai đoạn 1 trong sấy thăng hoa Tóm tắt PDF
Nguyen Tan Dung, Trinh Van Dung, Tran Duc Ba 74-86
Tính toán dòng chảy trong sông rạch Cần Giờ bằng mô hình toán số hai chiều Tóm tắt PDF
Lê Song Giang, Trần Thị Ngọc Triều 87-97
Đồng hóa số liệu bằng phương pháp biến phân bốn chiều trong dự báo thời tiết bằng phương pháp số trị Tóm tắt PDF
La Thi Cang, Huynh Thi Hong Ngu 98-103
Đặc điểm thạch học, thạch địa hóa Granitoid vùng núi Hòn Thùng và Châu Viên, Long Hải, Bà Rịa Vũng Tầu Tóm tắt PDF
Pham Quang Vinh, Tran Phu Quang 104-111
Đánh giá hệ quả của hệ cản ma sát biến thiên với công trình chịu tải trọng động đất Tóm tắt PDF
Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang 112-120
Ứng dụng kỹ thuật Insar vi phân trong quan trắc biến dạng mặt đất khu vực thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Le Van Trung, Ho Tong Minh Dinh 121-130


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP