T. 9, S. 10 (2006)

Mục lục

Articles

Văn học quốc ngữ Nam Bộ từ cuối TK.XIX đến 1945 – thành tựu và triển vọng nghiên cứu Tóm tắt PDF
Đoàn Lê Giang 05-17
Các cuộc vận động bầu cử và tranh cử trong cuộc đấu tranh vì các quyền dân sinh, dân chủ (1936-1939) Tóm tắt PDF
Phạm Hồng Tung 19-29
Khung trình độ chung Châu Âu (common european framework) và việc nâng cao hiệu quả đào tạo tiếng Anh tại ĐHQG-HCM Tóm tắt PDF
Vũ Thị Phương Anh 31-47
Những hạn chế trong quản lý hoạt động học tập của sinh viên Đại học Quốc gia Tp.HCM Tóm tắt PDF
Đinh Ái Linh 49-56
Chất lượng dịch vụ, sự thỏa mãn, và lòng trung thành của khách hàng siêu thị tại Tp.HCM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mai Trang 57-70
Khảo sát sự hoà nhập của thị trường phân bón urea Việt Nam với thị trường quốc tế và qui luật biến động giá urea trên thị trường nội địa Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Hiền, Hồ Thanh Phong, Võ Minh Kha 71-78
Ứng dụng mô hình Diamond và dây chuyền tạo giá trị (M. Porter) để đánh giá hoạt động của ngành vắc-xin phòng và điều trị bệnh cho người tại TPHCM Tóm tắt PDF
Lê Thị Thanh Xuân 79-86


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP