T. 9, S. 8 (2006)

Mục lục

Articles

Phương pháp phần tử hữu hạn trong phân tích giới hạn đàn hồi - dẻo của một số bài toán cấu trúc Tóm tắt PDF
Trương Tích Thiện, Cao Bá Hoàng 05-12
Độ cứng âm và ứng dụng trong thực tế Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Ngân, Lưu Thanh Tùng 13-20
CTSL - Chương trình mô phỏng tạo ảnh cắt lớp bằng X-quang và ứng dụng khảo sát ảnh giả Tóm tắt PDF
Võ Nhật Quang, Huỳnh Quang Linh 21-28
Áp dụng phương pháp thiết kế CAD/CAE tối ưu đường kính kênh dẫn nhựa cho khuôn ép 16 sản phẩm nắp bút Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Minh Trinh, Vũ Hồng Thuỷ, Lưu Quang Bình 29-36
Lựa chọn máy xới đất tùy thuộc vào điều kiện sử dụng Tóm tắt PDF
Nguyễn Danh Sơn 37-41
Khảo sát ảnh hưởng của hệ giằng bê tông cốt thép lên hiệu quả chống động đất của hệ thống cô lập móng – BIS (Base Isolation System) Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Giang, Chu Quốc Thắng 43-51
Tính toán khung phẳng bằng phương pháp phần tử rời rạc biến thể sử dụng mô hình chuyển vị Tóm tắt PDF
Nguyễn Công Chí, Nguyễn Thị Hiền Lương 53-63
Phát triển tương quan mới tính toán chiều dài tường cọc bản bảo vệ đường vào cầu hay khu dân cư ở TPHCM và ĐBSCL Tóm tắt PDF
Văn Hữu Huệ, Lê Văn Pha 65-68
Trích ly có hỗ trợ vi sóng các polyphenol từ búp trà tươi Tóm tắt PDF
Phạm Thành Quân, Tống Văn Hằng, Nguyễn Hải Hà 69-75


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP