T. 9, S. 7 (2006)

Mục lục

Articles

Áp dụng mẫu thiết kế hướng đối tượng trong xây dựng các ứng dụng mạng theo giao thức TCP/IP Tóm tắt PDF
Trần Đan Thư, Huỳnh Thụy Bảo Trân 05-14
Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo hỗ trợ công tác chọn thầu thi công theo quy trình đấu thầu Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Hồng Luân, Phạm Trường Giang 15-24
Ứng dụng nội suy NURBS bậc 3 xử lý trơn láng đường chạy dao tốc độ cao Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Minh Trinh, Dương Võ Nhị Anh 25-33
Xây dựng mô hình mô phỏng tốc độ gió từng giờ từ tốc độ gió trung bình hàng tháng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Bảo, Trần Hồng Hà 35-47
Tổng hợp AKD từ mỡ cá BASA sử dụng trong công nghệ xeo giấy Tóm tắt PDF
Lê Thị Thanh Hương, Trần Thị Việt Hoa, Nguyễn Thị Ngọc Bích 49-56
Nghiên cứu thu nhận, tinh sạch UREASE từ đậu nành Tóm tắt PDF
Lê Thị Phú, Nguyễn Thị Cẩm Vi, Nguyễn Tấn Đạt 57-64
Nghiên cứu xử lý nước thải đô thị bằng công nghệ sinh học kết hợp lọc dòng ngược USBF (The Upflow Sludge Blanket Filter) Tóm tắt PDF
Trương Thanh Cảnh, Trần Công Tấn, Nguyễn Quỳnh Nga 65-71


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP