T. 9, S. 2 (2006)

Mục lục

Articles

So sánh bó nghiệm trong bài toán điều khiển mờ Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Phư, Trần Thanh Tùng 05-10
Gán nhãn từ loại cho Tiếng Việt dựa trên văn phong và tính toán xác suất Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Châu, Phan Thị Tươi, Cao Hoàng Trụ 11-21
Nghiên cứu ứng dụng tập phổ biến và luật kết hợp vào bài toán phân loại văn bản Tiếng Việt có xem xét ngữ nghĩa Tóm tắt PDF
Đỗ Phúc 23-32
Tách âm dùng phương pháp phân tích thành phần độc lập Tóm tắt PDF
Trương Tấn Quang, Nguyễn Hữu Phương 33-44
Nhận dạng và phân loại các hiện tượng quá độ trên hệ thống điện bằng mạng nơron kết hợp với phân tích Wavelet Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Phúc, Nguyễn Tấn Đời 45-52
Mô hình toán tính chuyển tải bùn cát kết dính vùng ven biển. Phần I : Mô hình toán Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bảy, Mạch Quỳnh Trang 53-60
Kết hợp ba mô hình sóng, chuyển dịch bùn cát và diễn biến đáy để mô phỏng sự thay đổi mái dốc bờ biển dưới tác động duy nhất của sóng thẳng góc với bờ. Tóm tắt PDF
Huỳnh Công Hoài 61-71
Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu tới sức khoẻ của người phun thuốc Tóm tắt PDF
Phạm Bích Ngân, Đinh Xuân Thắng 72-80
Chiều sâu không cần chống giữ hào đào khi xây dựng công trình ngầm bằng phương pháp lộ thiên trong đất không bão hoà Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Mãn, Phạm Thanh Tiền, Nguyễn Minh Tuấn 81-87


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP