T. 9, S. 5 (2006)

Mục lục

Articles

Một tiếp cận đến nguyên lý tương đương và bản chất của các lực quán tính Tóm tắt PDF
Võ Văn Ớn 05-10
Phân tích tài liệu đo sâu điện vùng Tp. Hồ Chí Minh bằng phương pháp Zohdy Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Vấn, Nguyễn Thị Như Vương, Nguyễn Ngọc Thu 11-20
Chuyển đổi máy tính thành dao động ký số hai kênh Tóm tắt PDF
Nguyễn Trường An, Phạm Thị Thu Phương, Huỳnh Hữu Thuận 21-32
Kỹ thuật phân tích Wavelets kết hợp với Fuzzy Logic để nhận dạng nhiễu trong hệ thống điện Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Phúc, Trương Đình Nhơn 33-39
Nghiên cứu phản ứng Oxi hoá 1-Phenylletanol với muối Nitrat kim loại và KMnO4 trên Bentonit hoạt hoá Tóm tắt PDF
Trần Thị Việt Hoa, Hồ Sơn Lâm, Trần Bội Châu 41-46
Tìm hiểu về sự tăng trưởng của dịch treo tế bào Taxus Wallichiana Zucc Tóm tắt PDF
Lê Thị Thủy Tiên, Bùi Trang Việt, Nguyễn Đức Lượng 47-51
Khảo sát một số tính chất của chế phẩm Protease từ canh trường nuôi cấy bề mặt Aspergillus Oryzae và ứng dụng Enzyme trong sản xuất nước mắm Tóm tắt PDF
Lê Văn Việt Mẫn, Trần Thị Ánh Tuyết 53-58
Khảo sát tinh sạch Enzyme Chymopapain trong mủ trái đu đủ Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Thị Phú, Nguyễn Thị Thu Sang 59-63
Mô hình hoá chất lượng không khí khu vực Tp.Hồ Chí Minh – Nghiên cứu những chiến lược giảm thiểu Tóm tắt PDF
Hồ Quốc Bằng, Clappier Alain, Zarate Erika 65-73


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP