T. 9 (2006)

Đặc san Môi trường & Tài nguyên

Mục lục

Articles

Quản lý thống nhất và tổng hợp các nguồn thải gây ô nhiễm trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Minh Hằng, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Văn Dũng 05-17
Ứng dụng Geoinformatics trong công tác quản lý lưu vực sông Sài Gòn-Đồng Nai. Một số kết quả đánh giá ban đầu Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Minh Hằng, Nguyễn Hoàng Anh 18-25
Hệ thống chỉ thị và chỉ số môi trường để đánh giá và so sánh hiện trạng môi trường giữa các thành phố trên lưu vực sông. Tóm tắt PDF
Chế Đình Lý 26-34
Du lịch sinh thái rừng - biển Cần Giờ Tp.HCM theo định hướng phát triển thân thiện với môi trường Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Nguyễn Thanh Hùng, Huỳnh Thị Minh Hằng 35-44
Hướng đến sự phát triển bền vững các vùng dân cư trên đất ngập nước ven biển - huyện Cần Giờ Tp.HCM Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Minh Hằng, Nguyễn Hoàng Anh 45-52
Nghiên cứu đề xuất áp dụng quy trình phối hợp triển khai sản xuất sạch hơn tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Tp.Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Lê Thanh Hải, Nguyễn Thị Truyền 53-60
Xây dựng công cụ hỗ trợ thông qua quyết định cho công tác quản lý và giám sát ô nhiễm không khí Tóm tắt PDF
Bùi Tá Long, Lê Thị Quỳnh Hà, Cao Duy Trường 61-69
Ứng dụng viễn thám nhiệt khảo sát đặc trưng nhiệt độ bề mặt đô thị với sự phân bố các kiểu thảm phủ ở Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Trần Thị Vân 70-74
Các vấn đề môi trường trong quá trình đô thị hoá – công nghiệp hóa ở Thành phố Đà Nẵng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Tiến, Phùng Chí Sỹ, Huỳnh Thị Minh Hằng 75-85


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP