T. 20, S. 1Q (2017)

Mục lục

Articles

Kinh tế Việt Nam 2016 - 2017: Ổn định, tạo động lực phát triển mới Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Luân 05-17
Các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ mới được ghi nhận trong bộ Luật dân sự năm 2015 Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Phương Diệp, Hoàng Thị Ngữ 18-26
Ngân hàng thương mại nhà nước và việc thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Diễm Hiền, Nguyễn Thị Hai Hằng 27-41
Cở sở áp dụng biện pháp khắc phục sáp nhập doanh nghiệp và những gợi ý cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Trương Trọng Hiểu 42-51
Việc làm và thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Phạm Thị Lý 52-67
Vai trò của tính vị chủng tiêu dùng đối với uy tín thương hiệu Việt và giá trị cảm nhận - Nghiên cứu đối với sản phẩm điện thoại thông minh thương hiệu Việt Tóm tắt PDF
Trương Mỹ Ngọc, Lê Nguyễn Hậu 68-82
Tác động của các giá trị thương hiệu đến ý định trung thành: Vai trò trung gian của sự tin tưởng, gắn kết và cảm nhận sự đồng điệu Tóm tắt PDF
Võ Thị Ngọc Thúy 83-96
Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển mô hình các khu kinh tế tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng 97-111
Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của rau an toàn Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Mai Lê Thúy Vân, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thu Hương 112-126
Vị thế của Việt Nam trong Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) qua phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) Tóm tắt PDF
Nguyen Chi Hai, Tra Van Trung 127-144


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP