T. 20, S. 3T (2017)

Mục lục

Articles

Phân lập và tuyển chọn Lactobacillus spp. kháng Vibrio parahaemolyticus gây hội chứng chết sớm trên tôm tại Sóc Trăng Tóm tắt PDF
Võ Đình Quang, Phan Thị Phượng Trang 5-15
Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nhân sinh khối rễ tơ cây Ké hoa đào (Urena lobata) Tóm tắt PDF
Cao Minh Đại, Vũ Thị Bạch Phượng, Quách Ngô Diễm Phương 16-25
Các họ gene mã hóa protein vận chuyển kim loại ở cây họ Đậu (Fabaceae): II. Các gene mã hóa protein trao đổi cation (CAX) Tóm tắt PDF
Cao Phi Bằng, Lê Thị Vân Anh 26-36
Sử dụng chỉ thị microsatellite trong phân biệt cá trê lai (Clarias macrocephalus x C.larias gariepinus) với hai loài bố mẹ Tóm tắt PDF
Dương Thúy Sử dụng chỉ thị microsatellite t Yên 37-45
Xử lý Cu2+ và Zn2+ trong nước thải xi mạ bằng phương pháp tách từ tính Tóm tắt PDF
Lê Thị Xuân Thùy, Hồ Hồng Quyên, Nguyễn Thị Sao Mai 46-54
Dẫn liệu bước đầu về đa dạng sinh học khu vực cửa An Hoà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Tóm tắt PDF
Ngô Xuân Nam 55-63
Xây dựng biểu đồ phân bố aerosol tại Việt Nam trên cơ sở số liệu quan trắc LIDAR và phương pháp thống kê quỹ đạo ngược Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đình Hoàng, Nguyễn Xuân Tuấn, Đinh Văn Trung, Vũ Thị Bích 64-67
Nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính ống chuẩn trực đầu dò lên bề dày bão hòa trong phép đo gamma tán xạ Tóm tắt PDF
Huỳnh Đình Chương, Võ Hoàng Nguyên, Lê Thị Ngọc Trang Trang, Nguyễn Thị Trúc Linh, Trần Kim Tuyết, Trần Thiện Thanh 68-78
Phương pháp giải tổng quát của chủ đề “Sự truyền ánh sáng trong các tinh thể đơn trục quang học” Tóm tắt PDF
Trương Quang Nghĩa, Nguyễn Từ Ngọc Hương 79-89
Vi tướng và môi trường trầm tích của đá vôi Hang Cây Ớt, Bình An, Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang Tóm tắt PDF
Nguyễn Vĩnh TùngVi tướng và môi trường trầm tích của đá vôi Hang Cây Ớt, Bình An 90-96
Đánh giá năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường huyện Cần Giờ Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Tuấn 97-108
Mối tương quan về đặc điểm địa hóa đá mẹ với thành phần hóa học của dầu thô ở cấu tạo LD, Lô 15-1/05, bồn trũng Cửu Long Tóm tắt PDF
Đỗ Ngọc Thanh, Bùi Thị Luận 109-120


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP