T. 20, S. 4T (2017)

Mục lục

Articles

Ảnh hưởng của benzyladenine và α-naphthaleneacetic acid lên chất lượng trái dứa (Ananas comosus (L.) Merr) ở giai đoạn sớm Tóm tắt PDF
Lê Văn Út, Võ Thị Bạch Mai 5-13
Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài lớp Hai mảnh vỏ (Bivalvia) tại sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi Tóm tắt PDF
Vũ Thị Phương Anh, Ngô Xuân Nam 14-19
Một số hợp chất cô lập từ lá cây Cóc trắng (Lumnitzera racemosa Willd.) mọc ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoài Phương, Nguyễn Thị Lệ Thủy, Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Kim Phi Phụng 20-26
Điều chế vật liệu nano N-TiO2 và đánh giá hoạt tính quang xúc tác trong vùng ánh sáng thấy được Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Diệu Cầm, Mai Hùng Thanh Tùng 27-35
Tính chất nhiệt của ,-aminoalkylterephtalamide điều chế từ vỏ chai PET phế thải và các diamine mạch no Tóm tắt PDF
Hoàng Ngọc Cường, Đặng Hoàng Yến 36-47
Nghiên cứu xác định mặt phân cách giữa các môi trường không hòa tan bằng kỹ thuật gamma tán xạ Tóm tắt PDF
Võ Hoàng Nguyên, Trần Thiện Thanh, Bùi Đức Quý, Nguyễn Quốc Minh, Tô Hoàng Duy, Lỗ Thái Sơn, Châu Văn Tạo 48-55
Nghiên cứu giới hạn phát hiện hoạt độ của hệ phổ kế gamma với các cấu hình che chắn khác nhau Tóm tắt PDF
Lê Quang Vương, Võ Hoàng Nguyên, Huỳnh Đình Chương, Lầu Minh Phúc, Trần Thiện Thanh, Châu Văn Tạo 56-62
Tính toán che chắn an toàn cho phòng chụp ảnh cắt lớp bằng chương trình MCNP5 Tóm tắt PDF
Trần Ái Khanh, Cao Minh Thông, Đặng Nguyên Phương, Trương Thị Hồng Loan, Mai Văn Nhơn 63-70
Ước lượng thời gian sống của bẫy nhiệt phát quang trong mô hình bậc động học tổng quát của mẫu bột ớt sử dụng gói TGCD của phần mềm R Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Sang, Trần Văn Hùng, Nguyễn Quốc Hiến, Nguyễn Văn Hùng 71-78
So sánh đánh giá phân bố liều trong kỹ thuật lập kế hoạch JO-IMRT và 3D-CRT cho bệnh nhân ung thư vòm với hệ máy gia tốc không có ống chuẩn trực đa lá tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Tóm tắt PDF
Dương Thanh Tài, Nguyễn Đông Sơn, Trương Thị Hồng Loan, Nguyễn Thị Hồng Trang 79-87
Chế tạo đơn tinh thể KDP chất lượng cao bằng phương pháp Sankaranarayanan-Ramasamy (SR) Tóm tắt PDF
Phan Trung Vĩnh, Lê Thị Quỳnh Anh, Huỳnh Thành Đạt 88-94
Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu tín hiệu điện não và ứng dụng trong nhận diện một số trạng thái của tín hiệu điện não Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Tuấn, Huỳnh Quang Vũ 95-104
Nâng cao chất lượng minh giải tài liệu từ ở vùng vĩ độ thấp Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Hải, Huỳnh Thanh Nhân, Đặng Văn Liệt, Nguyễn Ngọc Thu 105-114
Tổng hợp và đánh giá khả năng loại bỏ xanh methylene của cấu trúc dị thể hạt nano Cu2O/ống nano TiO2 Tóm tắt PDF
Phạm Văn Việt, Nguyễn Chánh Trung, Lê Văn Hiếu, Cao Minh Thì 115-122
Cảm biến sinh học galactose trên nền vật liệu nano ZnO Tóm tắt PDF
La Phan Phương Hạ, Nguyễn Thị Thu Hiền, Trần Quang Trung 123-129
Controlling the morphology of polycaprolactone microparticles produced by electrospraying Tóm tắt PDF
Nguyen Vu Viet Linh, Huynh Dai Phu 130-137
Chế tạo vi cầu chitosan ứng dụng trong y sinh bằng phương pháp khâu mạng nhũ tương Tóm tắt PDF
Từ Thị Trâm Anh, Lê Văn Hiếu, Hà Thúc Huy 138-148
Chế tạo và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của vật liệu SnO2/ống nano TiO2 trong vùng ánh sáng nhìn thấy Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thái Thanh, Trần Hồng Huy, Trần Hoài Hân, Phạm Văn Việt, Lê Văn Hiếu, Cao Minh Thì 149-156
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposite từ tính chitosan/Fe3O4 Tóm tắt PDF
Nguyễn Bảo Ngọc, Hoàng Thị Đông Quỳ, Nguyễn Thái Ngọc Uyên 157-162
Tỉ lệ lỗi bit của hệ thống DCO-OFDM qua kênh truyền phản xạ khuếch tán Tóm tắt PDF
Đặng Lê Khoa, Huỳnh Quốc Anh, Nguyễn Vũ Linh, Nguyễn Hữu Phương, Hiroshi Ochi 163-171
Thiết kế FFT 2048-điểm trên FPGA dựa trên thuật toán CORDIC xoay góc thích nghi với độ chính xác dấu chấm động đơn Tóm tắt PDF
Trương Thị Như Quỳnh, Võ Thị Phương Thảo, Hoàng Trọng Thức, Lê Đức Hùng 172-179
Cảm nhận phổ trong vô tuyến nhận thức cho tín hiệu ghép kênh phân chia theo tần số trực giao qua kênh truyền nhiễu trắng Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Hữu Phương 180-186
Hiện thực bộ nhân số phức dấu chấm động cho tính toán FFT dựa trên thuật toán CORDIC xoay góc thích nghi Tóm tắt PDF
Võ Thị Phương Thảo, Trương Thị Như Quỳnh, Hoàng Trọng Thức, Lê Đức Hùng 187-196
Phát triển các hệ thống trigger, DAQ cho các hệ đo ghi nhận bức xạ hạt nhân sử dụng công nghệ nhúng FPGA Tóm tắt PDF
Võ Hồng Hải, Nguyễn Quốc Hùng, Trần Kim Tuyết 197-204
Diễn biến hạn hán ở lưu vực sông Cái – Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận Tóm tắt PDF
Đào Thị Thu Huyền, Trần Tuấn Tú 205-214
Phân tích chi phí–lợi ích duy trì cây Phượng vỹ trên đường Nguyễn Văn Linh, Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Thảo, Phan Thị Ngọc Khả 215-221
Đánh giá hiệu quả xử lý khí NO2 của vật liệu bùn đỏ Tóm tắt PDF
Hồ Nhựt Linh 222-231
Đánh giá tiện nghi nhiệt của phòng học không gắn máy điều hòa tại Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Quế Nam, Trần Công Thành 232-240
Xử lý hợp chất hữu cơ khó phân hủy trong nước thải thủy sản bằng xúc tác quang TiO2 biến tính Tóm tắt PDF
Lưu Cẩm Lộc, Nguyễn Trí, Nguyễn Thị Thùy Vân, Hoàng Tiến Cường, Hồ Linh Đa, Hoàng Chí Phú 241-248
Xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Hà Quang Hải 249-254
Đánh giá mức độ phơi nhiễm với xâm nhập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Tuấn, Trần Xuân Hoàng 255-264
Đánh giá diễn biến xâm nhập mặn trên các sông chính ở tỉnh Vĩnh Long Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Tuấn, Phan Ngọc Minh 265-273
Đánh giá tác động của xâm nhập mặn đến sử dụng đất nông nghiệp ở các huyện ven biển của tỉnh Nghệ An trong bối cảnh biến đổi khí hậu Tóm tắt PDF
Hoàng Ngọc Vệ, Trần Hồng Thái 274-281
Ứng dụng mô hình MIKE 21 FM mô phỏng chất lượng nước khu vực ven biển Đình Vũ Tóm tắt PDF
Trần Hồng Thái 282-292


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP