T. 20, S. 1T (2017)

Mục lục

Articles

Nghiên cứu hoạt tính sinh học và nhân sinh khối một số loài thực vật không mạch ở Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng Tóm tắt PDF
Quách Ngô Diễm Phương, Đỗ Ngọc Bảo Trân, Trà Đông Phương, Lương Thiện Tâm, Trần Nguyễn Anh Thư, Trần Linh Thước 05-16
Xây dựng quy trình phân type đa hình đơn nucleotide trên gen IFNL4 có liên quan đến sự thanh thải virus viêm gan C Tóm tắt PDF
Nguyễn Trung Hiếu, Trần Thị Nhựt Linh, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Hoàng Chương 17-25
Đánh giá khả năng làm lành vết thương của cây Ba chạc (Melicope pteleifolia (Champ. Ex Benth.) T.g. Hartley) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Minh Cần, Trần Linh Thước, Đặng Thị Phương Thảo 26-34
Tìm hiểu sự tăng trưởng hành in vitro ở Lily Sorbonne Tóm tắt PDF
Trần Thanh Thắng, Trần Thanh Hương 35-47
Phân lập và nhận diện Agrobacterium rhizogenes có khả năng cảm ứng tạo rễ tơ trên cây Dừa cạn (Catharanthus roseus) in vivo Tóm tắt PDF
Nguyễn Như Nhứt, Bùi Văn Lệ 48-59
Phân tích gene mang trình tự intron trong bộ gene lục lạp và trình tự bảo tồn tại vị trí “cắt và dán” giữa exon-intron ở thực vật một lá mầm và hai lá mầm Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Sỹ, Hunseung Kang 60-68
Thu nhận protein p24 được biểu hiện trong Bacillus subtilis và đánh giá khả năng gây đáp ứng miễn dịch trên chuột Tóm tắt PDF
Trương Thị Tinh Tươm, Phan Thị Phượng Trang, Nguyễn Đức Hoàng 69-79
Bức xạ siêu âm xúc tiến sự arylthiometyl hóa indol qua phản ứng đa thành phần trong môi trường nước dưới sự xúc tác của acetic acid Tóm tắt PDF
Lưu Thị Xuân Thi, Phạm Quang Vinh 80-85
Thu nhận protein concentrate từ cá tra và ảnh hưởng của sodium chloride, sodium tripolyphosphate, sucrose, sorbitol lên độ giữ nước, độ hòa tan của protein concentrate cá Tóm tắt PDF
Trịnh Khánh Sơn, Nguyễn Thùy Linh, Lê Trung Thiên, Lê Thị Ngọc Hân 86-95
Phát triển phương pháp phân tích toàn phổ FSA (Full Spectrum Analysis) cho xử lý phổ gamma tán xạ trên bê tông Tóm tắt PDF
Lương Thanh Tùng, Đỗ Trọng Viễn, Huỳnh Đình Chương, Nguyễn Thị Mỹ Dạ, Trần Kim Tuyết, Nguyễn Thị Trúc Linh, Trương Thị Hồng Loan, Lê Công Hảo, Trịnh Hoa Lăng 96-105
Nghiên cứu mật độ chất lỏng bằng kỹ thuật gamma tán xạ Tóm tắt PDF
Võ Thạch Trung Kiên, Hoàng Đức Tâm, Võ Hoàng Nguyên, Huỳnh Đình Chương, Trần Thiện Thanh, Châu Văn Tạo 106-113
Chế tạo vật liệu gốm thủy tinh SiO2-TiO2 pha tạp Yb3+ và khảo sát cấu trúc, tính chất quang Tóm tắt PDF
Huỳnh Tất Thành, Trần Thị Thanh Vân 114-121
Xử lý nước thải chế biến cá da trơn bằng lồng quay sinh học yếm khí kết hợp lồng quay sinh học hiếu khí Tóm tắt PDF
Lê Hoàng Việt, Ngô Huệ Đức, Nguyễn Hữu Thuấn, Nguyễn Võ Châu Ngân 122-130
Tổng quan nghiên cứu về đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Tuấn


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP