T. 20, S. 2T (2017)

Mục lục

Articles

Tổng quan nghiên cứu về đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Tuấn 05-20
Khảo sát khả năng kháng kết tập protein tau ở bệnh Alzheimer của cao chiết methanol thảo dược thu hái ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Kim Đua, Đái Thị Xuân Trang 21-28
Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên sự nhân nhanh chồi in vitro lan Thạch hộc thiết bì (Dendrobium officinale Kimura et Migo) Tóm tắt PDF
Lê Thị Diễm, Võ Thị Bạch Mai 29-38
Phân tích trên quy mô hệ gene họ NIN-like protein (NLP) ở cây ngô (Zea mays L.) bằng phương pháp tin sinh học Tóm tắt PDF
Cao Phi Bằng 39-47
Nhân giống in vitro Xáo tam phân (Paramignya trimera (Oliv.) Guill.) Tóm tắt PDF
Trần Trung Hiếu, Huỳnh Văn Chung, Bùi Thị Linh Huệ, Lương Thị Mỹ Ngân, Bùi Lan Anh, Bùi Văn Lệ 48-57
Nymphoides aurantiaca (Dalzell) Kuntze, một loài mới ghi nhận thuộc họ Thủy nữ (Menyanthaceae) cho hệ thực vật Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Phi Ngà, Trần Triết, Nguyễn Thị Thu Thủy 58-63
Đánh giá tính kháng mặn của Arabidopsis thaliana cảm ứng bởi vi khuẩn vùng rễ phân lập tại rừng ngập mặn Cần Giờ Tóm tắt PDF
Ngô Lê Phương Trinh, Chu Nguyên Thanh, Hoàng Thị Thanh Minh 64-74
Nghiên cứu mật độ hạt nhân dựa trên phân tích tán xạ đàn hồi 12C + 12C ở vùng năng lượng thấp Tóm tắt PDF
Lê Hoàng Chiến, Đỗ Công Cương, Nguyễn Hoàng Phúc, Đào Tiến Khoa 75-82
Thiết kế và đánh giá buồng chứa nguồn neutron phục vụ nghiên cứu và đào tạo sử dụng chương trình MCNP5 Tóm tắt PDF
Trương Văn Minh, Nguyễn Ngọc Anh, Hồ Hữu Thắng, Nguyễn Xuân Hải, Đinh Tiến Hùng 83-89
Butyl thiếc trong bùn lắng sông Sài Gòn Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Đông, Ngô Xuân Quảng 90-100
Aminehóa vỏ chai poly (ethylen terephtalate) phế thải bằng tetra/hexamethylen diamine và phân tích các sản phẩm alpha, ohmegadiamine Tóm tắt PDF
Hoàng Ngọc Cường, Đặng Hoàng Yến 101-113
Đặc điểm thạch địa hóa granite kiềm khối Mường Hum, đới Phan Si Pan, Tây Bắc Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Minh, Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Kim Hoàng 114-123


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP