T. 12, S. 1 (2009)

Mục lục

Articles

AN NINH CON NGƯỜI VÀ SỰ BẤT AN TRONG CUỘC SỐNG HÔM NAY Tóm tắt
Vũ Dương Ninh 5-16
CUỘC VẬN ĐỘNG DUY TÂN ĐẦU THẾ KỶ XX Ở VIỆT NAM NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VÀ BÀI HỌC CHO HIỆN TẠI Tóm tắt
Trần Thị Thu Lương 17-25
SỰ PHÁ SẢN CỦA NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ MỸ TRONG CUỘC CHIẾN TRANH THỰC DÂN MỚI Ở VIỆT NAM (1954-1975) Tóm tắt
Võ Văn Sen 26-38
VỀ VẤN ĐỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC LÃO TỬ Tóm tắt
Lê Hồng Giang 39-46
ĐẠI HỌC ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ Ở MALAYSIA: KHÁT VỌNG VÀ THỰC TẾ Tóm tắt
Vũ Thị Phương Anh, Phạm Thị Ly 47-59
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ QUẢN LÝ CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH MAY Tóm tắt
Trần Thị Kim Loan, Bùi Nguyên Hùng 60-70
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG GIÁ TRỊ MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ CUNG CẤP VÀ NHÀ PHÂN PHỐI Tóm tắt
Phạm Ngọc Thúy, Trần Thanh Tùng 71-87
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÀNH QUẢ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH NGÀNH ĐIỆN VIỆT NAM Tóm tắt
Vũ Anh Tuấn, Cao Hào Thi 88-103
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG Tóm tắt
Cao Hào Thi, Nguyễn Thị Minh Tâm 104-117


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP