T. 20, S. 1K (2017)

Mục lục

Articles

Nghiên cứu về ngưỡng dao động trong thang máy tại Việt nam Tóm tắt PDF
Lưu Thanh Tùng 05-10
Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm hệ thống làm lạnh bay hơi sử dụng chất hút ẩm lỏng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Bảo 11-19
Nghiên cứu sử dụng ống than nano biến tính bằng nitơ làm chất mang cho xúc tác trong phản ứng hydro hóa chọn lọc cinnamaldehyde Tóm tắt PDF
Trương Hữu Trì 20-27
Xây dựng hệ phương trình động lực học hệ tay máy có khâu đàn hồi Tóm tắt PDF
Dương Xuân Biên, Chu Anh Mỳ, Phan Bùi Khôi 28-34
Giải thuật chống lắc tích hợp hệ thống vision cho cầu trục container Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Tiến Khang 35-41
Phân tích lý thuyết và thực nghiệm xác định nhiệt độ phát sinh tối ưu của máy lạnh hấp thụ NH3-H2O sản xuất nước đá Tóm tắt PDF
Nguyễn Hiếu Nghĩa, Lê Chí Hiệp, Hoàng An Quốc 42-49
Một phương pháp không lưới mới phân tích dao động tự do và bất ổn định tấm mỏng composite lớp Tóm tắt PDF
Nguyen Ngọc Minh, Nguyễn Vương Trí, Nguyễn Thanh Nhã, Trương Tích Thiện 50-57
Ứng dụng kỹ thuật phân tích đáp ứng tần số cho máy biến áp lực đang vận hành Tóm tắt PDF
Phạm Đình Anh Khôi 58-66
Ảnh hưởng của quá trình đồng hóa và thời gian bảo quản kem đá tới khả năng sống của vi khuẩn Lactobacillus casei và Bifidobacterium bifidum Tóm tắt PDF
Liêu Mỹ Đông, Đặng Thị Kim Thúy, Nguyễn Thuý Hương 67-72
Nghiên cứu thiết kế Photobioreactor dạng ống và xác định chế độ công nghệ nuôi trồng tảo Spirulina platensis bằng thiết bị này ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Trịnh Văn Dũng, Bùi Ngọc Pha, Nguyễn Sĩ Xuân Ân 73-77
So sánh van servo vòi phun với van servo bản chắn Tóm tắt PDF
Phạm Xuân Hồng Sơn, Trần Thiên Phúc 78-83
So sánh kết quả tính toán theo lý thuyết và theo phương pháp số cho dòng trên âm qua cánh chính của tên lửa S-125 Neva/Pechora Tóm tắt PDF
Trần Hà Nam, Vũ Ngọc Ánh, Lê Tuấn Phương Nam 84-90


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP