T. 20, S. 1M (2017)

Mục lục

Articles

Bước đầu khảo sát sự phát thải khí hiệu ứng nhà kính CO2 trên kênh rạch của Thành phố Hồ Chí Minh bằng phương pháp buồng nổi Tóm tắt PDF
Trần Thị Như Trang, Nguyễn Thành Nho, Đỗ Minh Huy, Nguyễn Thành Đức 05-14
Đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính, phân hạng môi trường và đề xuất các giải pháp xanh hóa một số ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An Tóm tắt PDF
Hồ Minh Dũng, Nguyễn Thị Thanh Hằng 15-25
Đánh giá phơi nhiễm bụi cá nhân PM2.5 và nguồn phát sinh của người dân sống gần 2 trạm quan trắc môi trường ở TPHCM Tóm tắt PDF
Vũ Xuân Đán, Trương Thanh Cảnh 26-35
Đề xuất khung công cụ đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn lồng ghép tiết kiệm năng lượng: điển hình ngành sản xuất kim loại Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ, Trần Văn Thanh, Trần Thị Hiệu, Lê Thanh Hải 36-44
Đề xuất mô hình bảo vệ môi trường gắn với du lịch sinh thái và sinh kế bền vững cho làng nghề muối xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ Tóm tắt PDF
Hồ Thị Thiên Kim, Lê Thanh Hải 45-51
Đề xuất quy trình sàng lọc đối tượng có nguy cơ xảy ra sự cố phát tán hóa chất độc hại trong sản xuất công nghiệp, áp dụng thử nghiệm tại khu công nghiệp Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Thu Huyền, Lý Thị Bích Trâm 52-59
Nguy cơ chua hóa trong mô hình tôm sinh thái tại xã Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau Tóm tắt PDF
Nguyễn Thọ, Đặng Nguyễn Nhã Khanh 60-67
Tiềm năng sinh khối phụ phẩm nông nghiệp và hiệu quả ứng dụng sản xuất than sinh học (biochar) quy mô hộ gia đình ở Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang Tóm tắt PDF
Nguyễn Tri Quang Hưng, Lê Kiến Thông, Nguyễn Minh Kỳ 68-78
Tính toán cân bằng nước nhằm đánh giá nhu cầu sử dụng nước và lượng nước thải phát sinh theo nhóm ngành nghề trong khu công nghiệp Tóm tắt PDF
Phạm Thanh Tuấn, Mai Thanh Dung, Nguyễn Mạnh Khải, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Như Dũng, Phạm Thị Thúy 79-89


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP