T. 20, S. 2Q (2017)

Mục lục

Articles

Giải pháp thúc đẩy thương mại hóa công bằng tri thức truyền thống Việt Nam Tóm tắt PDF
Châu Quốc An 05-16
Giải pháp phát triển kinh tế biển Kiên Giang Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Bình 17-28
Lợi thế và xu hướng xuất khẩu của Việt Nam trong quan hệ thương mại với ASEAN Tóm tắt PDF
Huỳnh Ngọc Chương, Nguyễn Thanh Trọng 29-42
Tác động của khác biệt thể chế đến kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam: Vai trò của kinh nghiệm quốc tế Tóm tắt PDF
Võ Văn Dứt, Nguyễn Kim Hạnh, Nguyễn Xuân Thuận, Huỳnh Hữu Thọ, Phan Tấn Nhân 43-54
Tài chính cho phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam - Khuôn khổ chính sách, pháp luật và thực tiễn thi hành Tóm tắt PDF
Viên Thế Giang 55-69
Ứng dụng công nghệ họp trực tuyến cho việc quản lý và đào tạo nguồn nhân lực Tóm tắt PDF
Đàm Quang Hồng Hải, Lê Kim Hùng, Đồng Tiến Dũng 70-78
Quan hệ thương mại của Việt Nam với Nhật Bản: Thực trạng và xu hướng Tóm tắt PDF
Lê Tuấn Lộc 79-91
Mối quan hệ giữa giá trị thương hiệu và chất lượng mối quan hệ thương hiệu - Khách hàng trong thị trường tiêu dùng ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hồng Nguyệt 92-102
Những đóng góp quan trọng của đầu tư nước ngoài trong phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Ninh Tóm tắt PDF
Khổng Văn Thắng 103-118
Tính thích hợp của chất lượng thông tin báo cáo tài chính - Cơ sở lý luận và thực trạng trong các doanh nghiệp tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Quốc Thuần 119-128
Sự hài lòng của khách hàng Việt Nam và tây Âu với chất lượng dịch vụ nhà hàng cao cấp Tóm tắt PDF
Võ Thị Ngọc Thúy 129-143
Chọn mô hình tốt nhất trong thống kê Bayes mờ và ứng dụng trong phân tích tài chính Tóm tắt PDF
Phạm Hoàng Uyên, Lê Thanh Hoa, Nguyễn Đình Thiên 144-155


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP