T. 12, S. 2 (2009)

Mục lục

Articles

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG MÔ HÌNH WASP MÔ PHỎNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ DẦU TIẾNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Vân Hà, Trần Vũ Như Quỳnh, Satoshi Takizawa 5-16
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO XÚC TÁC QUANG TRÊN CƠ SỞ VẬT LIỆU TiO2-SiO2 VÀ ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM PHENOL Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Việt Cường 17-28
XỬ LÝ NƯỚC THẢI TINH BỘT MÌ BẰNG CÔNG NGHỆ HYBRID (LỌC SINH HỌC - AEROTANK) Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thanh Phượng, Lê Thị Thu 29-38
NGHIÊN CỨU TẠO BÙN HẠT HIẾU KHÍ KHỬ COD VÀ AMMONIA TRÊN BỂ PHẢN ỨNG KHÍ NÂNG TỪNG MẺ LUÂN PHIÊN (SEQUENCING BATCH AIRLIFT REACTOR) Tóm tắt PDF
Nguyễn Phước Dân, Trần Tây Nam, Nguyễn Trọng Lực 39-50
TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Vo Le Phu 51-63
ỨNG DỤNG QUÁ TRÌNH THIẾU KHÍ TỪNG MẺ ĐỂ XỬ LÝ OXIT NITƠ NỒNG ĐỘ CAO TRONG NƯỚC RÁC CŨ Tóm tắt PDF
Nguyễn Phước Dân, Lê Quang Huy, Nguyễn Thanh Phong 64-73
ĐÔNG TỤ SINH HỌC BÙN NHÂN TẠO VÀ HOẠT TÍNH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Tóm tắt PDF
Nguyen Tan Phong, Hilal Nidal, Novak T John 74-84
ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH CẤP NƯỚC AN TOÀN CHO NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP Tóm tắt PDF
Đặng Viết Hùng, Lê Thị Hồng Trân, Trần Tuấn Khanh 85-96
ỨNG DỤNG GIS THIẾT LẬP MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC NUÔI CÁ TRA, BASA Ở AN GIANG Tóm tắt PDF
Lê Thị Hồng Trân, Trần Thị Hồng Hạnh, Đặng Vũ Bích Hạnh, Dương Thị Thành 97-110
MÔ HÌNH HÓA CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ NỒNG ĐỘ ÔZÔN MẶT ĐẤT CHO KHU VỰC LỤC ĐỊA ĐÔNG NAM Á Tóm tắt PDF
Le Hoang Nghiem, Nguyen Thi Kim Oanh 111-120
ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CỦA MỘT SỐ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP ĐIỂN HÌNH Tóm tắt PDF
Nguyễn Phước Dân, Đoàn Đặng Phi Công, Huỳnh Khánh An, Trần Xuân Sơn Hải 121-131
TÍNH TOÁN TẢI LƯỢNG, DỰ BÁO PHÁT SINH CHẤT THẢI NGUY HẠI TỪ 7 KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI Tóm tắt PDF
Lê Thị Hồng Trân, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Trịnh Ngọc Đào 132-142


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP