T. 20, S. 2M (2017)

Mục lục

Articles

Đánh giá phát thải khí nhà kính từ chăn nuôi lợn tập trung tại Lâm Đồng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Thuận, Cao Thúy Anh, Nguyễn Thị Bảo Dung, Lê Quang Huy 05-13
Khám phá mới về sự hiện diện của bồn sau cung, thành phần của đới khâu giữa địa khối Indochina và Sibumasu trong khu vực phía nam Việt Nam. Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thế Công 14-22
Nghiên cứu và phát triển mô phỏng dầu tràn ngược thời gian trên khu vực Biển Đông Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Trinh 23-33
Phát triển khu chế xuất Tân Thuận theo mô hình khu công nghiệp xanh - giải pháp và lộ trình Tóm tắt PDF
Trần Thị Mỹ Diệu, Lê Thị Kim Oanh, Trần Thanh Hồng 34-46
Thành lập bản đồ xói mòn đất tại lưu vực sông Đa Dâng, tỉnh Lâm Đồng Tóm tắt PDF
Phạm Hùng, Võ Lê Phú, Lê Văn Trung 47-56
Ứng dụng lọc sinh học nhỏ giọt kết hợp tiền ozone hóa để xử lý amonia, sắt và DOC nước sông Sài Gòn Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Kim Ngân, Nguyễn Phước Dân 57-65
Ứng dụng phân tích thống kê đa biến trong đánh giá chất lượng nước dưới đất huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tóm tắt PDF
Nguyễn Hải Âu, Phan Thị Khánh Ngân, Hoàng Thị Thanh Thủy, Phan Nguyễn Hồng Ngọc 66-72
Xây dựng đường cong IDF mưa cực đoan cho trạm Tân Sơn Hòa giai đoạn 1980 – 2015 Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Quân, Phạm Thị Thảo Nhi, Đào Nguyên Khôi 73-81


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP