T. 20, S. 3Q (2017)

Mục lục

Articles

Nhận diện tri thức truyền thống và vai trò của thương mại hóa công bằng tri thức truyền thống trong tiến trình hội nhập và phát triển Tóm tắt PDF
Châu Quốc An 05-11
Hiệu ứng lan tỏa của trường đại học phi lợi nhuận: Hệ luận với giáo dục đại học tư thục ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Dương Quang Hòa, Phạm Ngọc Ánh, Lâm Quốc Dũng, Nguyễn Minh Cao Hoàng, Đỗ Bá Khang 12-23
Các nhân tố tác động đến tỷ lệ giảm giá trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau Tóm tắt PDF
Nguyễn Phước Hoàng 24-33
Mở rộng mô hình Elaboration Likehood Model để giải thích hành vi người tiêu dùng trong bối cảnh truyền thông xã hội Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Khôi, Đỗ Như An 34-43
Xây dựng bộ chỉ số đo lường hiệu quả các chương trình đào tạo đại học trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Quỳnh Lam, Vũ Thế Dũng, Đỗ Ngọc Hiền, Lâm Tường Thoại, Vưu Thị Thuỳ Trang, Đinh Ngọc Ánh 44-50
Một hướng tiếp cận rút trích mối quan hệ y tế Tóm tắt PDF
Huỳnh Hữu Nghĩa, Hồ Bảo Quốc, Nguyễn An Tế 51-63
Trách nhiệm xã hội và chính sách cổ tức của công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh: Phân tích bằng mô hình hồi quy ngưỡng Tóm tắt PDF
Nguyễn Quyết, Phan Thị Hằng Nga 64-71
Chất lượng dịch vụ và ảnh hưởng xã hội trong sự chấp nhận thanh toán điện tử Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Thanh, Huỳnh Anh Phúc 72-80
Về thẩm quyền của Hội đồng xét xử theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Thạnh 81-86
Công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài dù đã hết thời hiệu yêu cầu tại Hoa Kỳ: Nhìn từ thực tiễn xét xử vụ Seetransport Wiking V. Navimpex Centrala Tóm tắt PDF
Lê Nguyễn Gia Thiện 87-95
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Huế Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Anh Thư 96-104
Tác động của định thời điểm thị trường đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt PDF
Ngô Thanh Trà, Trần Văn Tuyến, Nguyễn Văn Điệp 105-120
Đề xuất về một vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông cho Việt Nam và các nước ASEAN Tóm tắt PDF
Bành Quốc Tuấn 121-126


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP