T. 12, S. 4 (2009)

Mục lục

Articles

ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ MỚI LẠ TRONG TẬP THỤ ĐỘNG KHỚP GỐI Tóm tắt PDF
Từ Diệp Công Thành 18-28
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG DẪN ĐƯỜNG TÍCH HỢP INS/GPS CHO CÁC ỨNG DỤNG TRÊN MẶT ĐẤT Tóm tắt PDF
Trần Đức Tân, Nguyễn Phú Thùy, 30-38
PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT VÀ CÔNG SUẤT CỦA CHU TRÌNH Tóm tắt PDF
Lê Chí Kiên 39-46
NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT TIÊU THỤ TRONG TẠO HÌNH KIM LOẠI TẤM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SPIF Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Nam, Lê Khánh Điền, 05-17
NGHIÊN CỨU TẠO VÂN LƯỚI BÁNH TRÁNG RẾ TRÊN CƠ SỞ TỔ HỢP CÁC CHUYỂN ĐỘNG THÀNH PHẦN VÀ MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐỘNG HỌC BẰNG HAI ĐẦU RÓT Tóm tắt PDF
Trần Doãn Sơn, Trần Trường Sơn, Đoàn Văn Minh 47-54
GIA CÔNG KHUÔN ĐÚC CHO MẢNH CẤY GHÉP Y HỌC TRÊN MÁY PHAY CNC TỪ DỮ LIỆU CHỤP HÌNH CẮT LỚP Tóm tắt PDF
Lê Quang Bình, Đặng Văn Nghìn, Trần Đại Nguyên 55-60
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG THU NHẬN VÀ CỐ ĐỊNH ENZYM GLUCOAMYLASE TỪ Asp.niger VÀ Asp.awamori TRÊN CHẤT MANG KAOLIN Tóm tắt PDF
Ngô Minh Nhã, Đồng Thị Thanh Thu 61-67
TỐI ƯU HÓA CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ TRONG QUÁ TRÌNH SẤY PHUN BỘT SỮA DỪA CÓ HÀM LƯỢNG BÉO CAO Tóm tắt PDF
Lê Văn Việt Mẫn, Vương Văn Minh 68-74
ĐIỀU KHIỂN HỆ CẢN BÁN CHỦ ĐỘNG MR VỚI CÁC GIẢI THUẬT KHÁC NHAU NHẰM MỤC ĐÍCH TĂNG KHẢ NĂNG KHÁNG CHẤN CỦA CÔNG TRÌNH Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Hiếu, Chu Quốc Thắng 75-83
PHÂN TÍCH PHI TUYẾN DẦM LIÊN HỢP CÓ XÉT ĐẾN Tóm tắt PDF
Lê Lương Bảo Nghi, Bùi Công Thành 84-93
ÁP DỤNG MÔ HÌNH MẠNG THẦN KINH NHÂN TẠO ĐỂ MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY THÁNG VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ VỚI CÁC MÔ HÌNH TRUYỀN THỐNG KHÁC Tóm tắt PDF
Lê Văn Dực 94-106
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT ĐÔ THỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP VIỄN THÁM NHIỆT Tóm tắt PDF
Trần Thị Vân 107-120


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP