T. 12, S. 7 (2009)

Mục lục

Articles

MÔ HÌNH BIỂU DIỄN VĂN BẢN THÀNH ĐỒ THỊ Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Tú Anh, Nguyễn Trần Kim Chi, Nguyễn Hồng Phi 5-14
SỬ DỤNG HÀM CỰC ĐẠI TRONG BÀI TOÁN NHẬN DẠNG Tóm tắt PDF
Võ Văn Tài, Tô Anh Dũng 15-27
MỘT SỐ CÔNG THỨC VI PHÂN HÀM NGẪU NHIÊN Tóm tắt PDF
Dương Tôn Đảm 28-34
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THIẾT BỊ SOXHLET-VI SÓNG LY TRÍCH MỘT SỐ HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN Tóm tắt PDF
Phạm Thành Lộc, Lê Ngọc Thạch 35-42
SO SÁNH KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SULFIDE (S2-) BẰNG PHẢN ỨNG OXI HÓA VÀ QUANG OXI HÓA XÚC TÁC BỞI Zn(II)-TETRASULFOPHTHALOCYANINE VÀ Co(II) TETRASULFOPHTHALOCYANINE Tóm tắt PDF
Lê Thanh Minh, Phan Thanh Thảo, Phạm Cao Thanh Tùng, Pham Minh Tân 43-47
CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO BẠC MANG TRÊN MÚT XỐP POLYURETHAN ỨNG DỤNG LỌC NƯỚC UỐNG NHIỄM KHUẨN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Phong Thị Phương Phong, Ngô Võ Kế Thành, Phan Huệ Phương 48-57
ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC-KHOÁNG VẬT, THẠCH ĐỊA HÓA CÁC ĐÁ GRANITOIT KHỐI BÀ NÀ Tóm tắt PDF
Lê Đức Phúc 58-71
QUẦN XÃ KHUÊ TẢO BÁM TRONG HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN TẠI KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN CẦN GIỜ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Gia Hằng, Trần Triết, Nguyễn Thanh Tùng 72-78
TÌM HIỂU SỰ PHÁT SINH CHỒI TỪ MÔ SẸO LÁ CÂY DÂY CHIỀU Tóm tắt PDF
Phạm Thị Bích Ngọc, Phan Ngô Hoang 79-85


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP