T. 12, S. 8 (2009)

Mục lục

Articles

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO SỰ DI CHUYỂN CỦA MÀNG LỬA HÌNH CẦU ĐỂ XÁC ĐỊNH VẬN TỐC CHÁY CHẢY TẦNG KHÔNG CO GIÃN CỦA HỖN HỢP LPG–KHÔNG KHÍ Tóm tắt PDF
Trần Mạnh Vũ 5-14
THIẾT KẾ ĐẢM BẢO ĐỘ TIN CẬY DFR Tóm tắt PDF
Trần Đăng Hiển, Trần Đại Nguyên, Phạm Ngọc Tuấn 15-28
ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON KHÔNG GIÁM SÁT VÀO VIỆC CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG CỦA BỘ BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG THẲNG 1 CẤP Tóm tắt PDF
Lưu Thanh Tùng 29-37
KHẢO SÁT ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP CỦA LƯỚI ĐIỆN KẾT NỐI TRANG TRẠI GIÓ Tóm tắt PDF
Trịnh Trọng Chưởng 38-46
ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN CHỈNH SỬA VÀ TĂNG ĐỘ PHÂN GIẢI VÉCTƠ CHUYỄN ĐỘNG TRONG KỸ THUẬT TĂNG SỐ KHUNG HÌNH CHO VIDEO Tóm tắt PDF
Hoàng Đình Chiến 47-58
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ BẢO VỆ MÁY BIẾN ÁP CỦA Tóm tắt PDF
Quyền Huy Ánh, Nguyễn Phan Thanh, Nguyễn Ngọc Âu, Trương Ngọc Hưng 59-66
NGHIÊN CỨU THIẾT LẬP VÀ GIẢI MÔ HÌNH TOÁN TRUYỀN NHIỆT – TÁCH ẨM ĐỒNG THỜI TRONG ĐIỀU KIỆN SẤY THĂNG HOA (STH) Tóm tắt PDF
Nguyễn Tấn Dũng, Trịnh Văn Dũng, Trần Đức Ba 67-80
SO SÁNH KHẢ NĂNG GIẢM CHẤN CỦA HỆ CẢN CÓ ĐỘ CỨNG THAY ĐỔI VỚI HỆ CẢN MA SÁT BIẾN THIÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Bảo Phúc, Phạm Nhân Hòa, Chu Quốc Thắng 81-90
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ÁP LỰC NƯỚC LỖ RỖNG BAN ĐẦU TRONG NỀN ĐẤT SÉT BÃO HÒA DƯỚI CÔNG TRÌNH ĐẮP Tóm tắt PDF
Bùi Trường Sơn 91-97
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC GIÁ TRỊ THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG KHÁC NHAU TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY KỴ KHÍ TRONG XỬ LÝ CÁC CHẤT HỮU CƠ CỦA CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ Tóm tắt PDF
Lê Thị Hồng Trân 98-110


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP