T. 12, S. 9 (2009)

Mục lục

Articles

THU NHẬN KHUÔN NỀN NGOẠI BÀO TỪ NGUYÊN BÀO SỢI IN VITRO Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Giang, Tô Minh Quân, Phan Kim Ngọc, Trần Lê Bảo 5-11
KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG CỦA TỐC ĐỘ LÀM LẠNH VÀ NỒNG ĐỘ HUYẾT THANH LÊN TỈ LỆ SỐNG VÀ TÍNH GỐC CỦA TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ SAU KHI ĐÔNG LẠNH Tóm tắt PDF
Phạm Văn Phúc, Nguyễn Thanh Tâm, Vương Thị Hồng Nhung, Dương Thị Bạch Tuyết, Phan Kim Ngọc 12-22
VAI TRÒ CỦA CÁC CHẤT ĐIỀU HÒA TĂNG TRƯỞNG THỰC VẬT TRONG SỰ HÌNH THÀNH RỄ BẤT ĐỊNH TỪ CÁC KHÚC CẮT MANG CHỒI Ở MỘT VÀI GIỐNG CHUỐI (Musa sp.) Tóm tắt PDF
Trần Thanh Hương, Bùi Trang Việt, Teng-Yung Feng 23-30
DỰ ĐOÁN EPITOPE TẾ BÀO B KHÔNG LIÊN TỤC TRÊN PROTEIN MATRIX CỦA VIRUS H5N1 Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Vinh, Võ Cẩm Quy, Trần Linh Thước 31-37
XÁC ĐỊNH VÙNG BẢO TỒN CHỨC NĂNG VÀ DỰ ĐOÁN EPITOPE TẾ BÀO T TRÊN CÁC PROTEIN VIRUS CÚM A Tóm tắt PDF
Văn Hải Vân, Lê Thị Thanh Thủy, Cao Thị Ngọc Phượng, Vũ Thị Bích, Trần Linh Thước 38-46
TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN HG-CSF (HUMAN GRANULOCYTE COLONY STIMULATING FACTOR) DUNG HỢP VỚI FERRITIN CHUỖI NẶNG CỦA NGƯỜI TRONG E. COLI Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Hiếu, Liên Thúy Linh, Trần Linh Thước 47-53
CÁC LOÀI ĐỊA Y MỚI CỦA VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Võ Thị Phi Giao 54-60
BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG LÀM LÀNH VẾT THƯƠNG CỦA HỖN HỢP CHITOSAN TAN TRONG NƯỚC - BACTERIAL CELLULOSE – NANO BẠC Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mỹ Lan, Huỳnh Thị Phương Linh, Lê Thị Mỹ Phước, Nguyễn Quốc Hiến 61-67
DÒNG LŨ VÀ SÓNG THẦN LIÊN QUAN TỚI CÁC DẠNG ĐỊA HÌNH VÙNG ĐẤT THẤP ALUVI VÀ VEN BIỂN Tóm tắt PDF
UMITSU Masatomo 68-77
XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG CARBAMATE TRONG MẪU RAU, MẪU GỪNG VÀ MẪU NƯỚC Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Liêm, Nguyễn Văn Đông, Tô Thị Hiền 78-87
NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ DỰ BÁO KHỐI LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP – CHẤT THẢI NGUY HẠI TẠI TPHCM ĐẾN NĂM 2020 Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Tuấn 88-97
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN - SỨC KHOẺ - MÔI TRƯỜNG CHO KHU LIÊN HIỆP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TÂY BẮC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Trần Thị Hồng Hạnh 98-104
ĐÁNH GIÁ XU THẾ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC VỰC NƯỚC BIỂN VEN BỜ VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Lâm Ngọc Sao Mai, Nguyễn Tác An 105-114


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP