T. 12, S. 10 (2009)

Mục lục

Articles

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VẾT CHÌ SỬ DỤNG VI ĐIỆN CỰC VÀNG MÀNG THỦY NGÂN VÀ VI ĐIỆN CỰC VÀNG MÀNG BISMUTH Tóm tắt PDF
Phan Thị Ngọc Như 5-13
TỔNG HỢP MỘT SỐ DẪN XUẤT TỪ RHODANINES Tóm tắt PDF
Ngô Thị Thùy Dương, Nguyễn Tô Nhã, Duus Fritz, Nguyễn Kim Phi Phụng 14-20
SAPONINS TỪ CÂY ĐINH LĂNG TRỖ (POLYSCIAS GUIFOYLEI BAIL) HỌ NHÂN SÂM (ARALIACEAE Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thúy Anh Thư, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Ngọc Sương, Nguyễn Kim Phi Phụng 21-28
GÓP PHẦN TÌM HIỂU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY RAU MÁ LÁ SEN HYDROCOTYLE VULGARIS (L.), HỌ NGÒ (APIACEAE) Tóm tắt PDF
Tôn Nữ Liên Hương, Nguyễn Kim Phi Phụng, Nguyễn Ngọc Sương 29-34
NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH BỀ MẶT -Cr2O3 BẰNG KCl ỨNG DỤNG TRONG XÚC TÁC XỬ LÝ NƯỚC Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Kiều Xuân, Nguyễn Ngọc Khánh Vân, Nguyễn Hữu Khánh Hưng 35-41
KHẢO SÁT TINH DẦU VỎ TRÁI VÀ LÁ TẮC, Fortunella japonica, Thumb. Tóm tắt PDF
Trịnh Hoàng Hiếu, Nguyễn Thị Thảo Trân, Lê Ngọc Thạch 42-47
NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA HOẠT TÍNH ỨC CHẾ GỐC TỰ DO Tóm tắt PDF
Bùi Hữu Trung, Nguyễn Thị Thanh Mai 48-56
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LÁ CÂY THÔNG ĐỎ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Trung Nhân 57-63
BƯỚC ĐẦU ĐIỀU CHẾ VÀ KHẢO SÁT VẬT LIỆU SPINEL LITI-MANGAN-OXIT LÀM CỰC DƯƠNG CHO PIN SẠC LITI-ION Tóm tắt PDF
Lâm Thị Xuân Bình, Lê Mỹ Loan Phụng, Nguyễn Thị Phương Thoa 64-71
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA RỄ CÂY HÀ THỦ Ô TRẮNG Tóm tắt PDF
Bùi Xuân Hào, Nguyễn Thị Hồng Yến, Nguyễn Minh Đức, Trần Lê Quan 72-77
ĐẶC ĐIỂM VẬT LIỆU HỮU CƠ TRONG TẦNG TRẦM TÍCH MIOCENE DƯỚI Ở BỂ CỬU LONG Tóm tắt PDF
Bùi Thị Luận 78-88
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT VÀ NGUỒN GỐC THÀNH TẠO CÁC ĐÁ SIÊU MAFIT (SECPENTINIT) PHỨC HỆ HIỆP ĐỨC Tóm tắt PDF
Huỳnh Trung, Trần Phú Hưng, Lê Đức Phúc, Nguyễn Kim Hoàng, Trần Đại Thắng, Trương Chí Cường 89-102
ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG HÓA VÀNG KHU VỰC SUỐI LINH – SÔNG MÃ ĐÀ VÀ TRIỂN VỌNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Kim Hoàng 103-118
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, THẠCH HỌC KHOÁNG VẬT, THẠCH ĐỊA HÓA CỦA GRANITOIT KHỐI XUÂN THU, HUYỆN MINH LONG Tóm tắt PDF
Lê Đức Phúc, Trần Phú Hưng, Trần Đại Thắng 119-133


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP