T. 12, S. 12 (2009)

Mục lục

Articles

TÍNH CHẤT QUANG VÀ ĐIỆN CỦA MÀNG ITO ĐỊNH HƯỚNG TINH THỂ [222] TRÊN ĐẾ THỦY TINH Tóm tắt PDF
Tạ Văn Vinh, Tạ Thị Kiều Hạnh, Cao Thị Mỹ Dung, Lê Thụy Thanh Giang, Phạm Duy Phong 5-13
SỰ PHÁT TRIỂN HETEROEPITAXY CỦA MÀNG WO3 TRÊN BỀ MẶT ITO(400) VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ DÀY LỚP ITO TRÊN ĐẾ THỦY TINH LÊN HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA MẠNG WO3 Tóm tắt PDF
Lê Văn Ngọc, Trần Cao Vinh, Trần Tuấn, Huỳnh Thành Đạt, Dương Ái Phương, Lê Quang Toại, Bạch Văn Hòa 14-21
BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU PHỔ GỐC TRONG HỆ PHỔ KẾ GAMMA BẰNG THUẬT TOÁN ML-EM VÀ MÔ PHỎNG MCNP Tóm tắt PDF
Mai Văn Nhơn, Lê Văn Ngọc, Trương Thị Hồng Loan, Đặng Nguyên Phương 22-28
XÁC ĐỊNH HỆ SỐ k0 CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ BẰNG KÍCH HOẠT NEUTRON TỪ NGUỒN ĐỒNG VỊ Am – Be Tóm tắt PDF
Huỳnh Trúc Phương, Mai Văn Nhơn, Văn Thị Thu Trang 29-34
ẢNH HƯỞNG CỦA LỚP ĐỆM Cr LÊN CẤU TRÚC TINH THỂ VÀ ĐỘ CHỐNG ĂN MÒN CỦA MÀNG CrN PHỦ TRÊN ĐẾ INOX Tóm tắt PDF
Đinh Thị Mộng Cầm, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Thế Quyền, Nguyễn Hữu Chí, Lê Khắc Bình, Trần Tuấn, Dương Ái Phương, Nguyễn Chi Lăng 35-42
SƠ ĐỒ 2D TÍNH THÀNH PHẦN NGUỒN NƯỚC VÙNG VEN BIỂN – CÔNG CỤ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NỀN VỀ MÔI TRƯỜNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Ân Niên, Tăng Đức Thắng 43-51
TRÍCH RÚT ĐƯỜNG MỰC NƯỚC TỪ ẢNH LANDSAT Tóm tắt PDF
Phạm Thị Phương Thảo, Hồ Đình Duẩn, Đặng Văn Tỏ 52-58
CHẾ TẠO MÀNG DẪN ĐIỆN TRONG SUỐT ZnO:Ti ĐỂ NÂNG CAO ĐỘ DẪN ĐIỆN CỦA MÀNG Tóm tắt PDF
Hồ Văn Bình, Lê Vũ Tuấn Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Nhiên, Huỳnh Thành Đạt, Dương Ái Phương, Lê Văn Hiếu 59-64
SỰ TÁI CHUẨN HÓA KHỐI LƯỢNG HIỆU DỤNG HẠT TẢI SPIN-TRỘI TRONG HỆ GIẢ HAI CHIỀU Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Huyền Nga, Cao Huy Thiện, Nguyễn Quốc Khánh 65-72
THỰC HIỆN HỆ THỐNG OFDM TRÊN PHẦN CỨNG Tóm tắt PDF
Đặng Lê Khoa, Nguyễn Trường An, Bùi Hữu Phú, Nguyễn Hữu Phương 73-85
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NHIỄU TÍCH CỰC HỒI TIẾP DÙNG MẠNG NƠRON Tóm tắt PDF
Huỳnh Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Khương, Nguyễn Ngọc Long 86-93


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP