T. 12, S. 13 (2009)

Mục lục

Articles

MÔ PHỎNG ĐẶC TRƯNG DÒNG - THẾ CỦA TRANSISTOR TRƯỜNG PHÂN TỬ Tóm tắt PDF
Đinh Sỹ Hiền, Huỳnh Hoàng Trung 5-12
ẢNH HƯỞNG CỦA Ca(OH)2 ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÂN GIẢI BÙN THẢI BẰNG NaOH Tóm tắt PDF
Đỗ khắc Uẩn, Banu J. Rajesh, Đặng Kim Chi, Yeom Ick-Tae 13-18
THIẾT KẾ TỐI ƯU BỘ VI CỘNG HƯỞNG QUANG DÙNG CẤU TRÚC GIAO THOA ĐA MODE TRÊN CÔNG NGHỆ SILICON Tóm tắt PDF
Lê Trung Thành 19-27
NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP, NUÔI CẤY IN VITRO TẢO SILIC NƯỚC MẶN (Chaetoceros calcitrans Paulsen, 1905) VÀ ỨNG DỤNG SINH KHỐI TẢO LÀM THỨC ĂN CHO TÔM HE CHÂN TRẮNG(Penaeus vannamei ) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Mai, Trịnh Hoàng Khải, Đào văn Trí, Nguyễn Văn Hùng 28-36
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN KẸO DỪA Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thanh Phượng, Trần Thị Sáu 37-45
NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG OXY HÓA TOLUENE THÀNH BENZALDEHYDE BẰNG OXI KHÔNG KHÍ TRÊN XÚC TÁC OXÝT KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP MANG TRÊN CHẤT MANG RẮN Tóm tắt PDF
Trần Văn Vũ, Trần Thị Việt Hoa, Phạm Thành Quân, Bùi Đức Tôn, Trần Duy Thăng, Tống Thanh Danh 46-49
NGHIÊN CỨU ENZYME CELLULASE VÀ PECTINASE TỪ CHỦNG TRICHODERMA VIRIDE VÀ ASPERGILLUS NIGER NHẰM XỬ LÝ NHANH VỎ CÀ PHÊ Tóm tắt PDF
Trần Thị Thanh Thuần, Nguyễn Đức Lượng 50-56
THUẬT TOÁN XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ SUY GIẢM ĐỘ CỨNG CHỐNG BIẾN DẠNG CỦA CẦU Tóm tắt PDF
Nguyễn Sỹ Dũng, Lê Thanh Tùng, Ngô Kiều Nhi 57-68
TỐI ƯU HÓA CHUYỂN HÓA ESTE MỠ CÁ TRA VỚI XÚC TÁC KOH/γ-Al2O3 SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT ĐÁP ỨNG Tóm tắt PDF
Lê Thị Thanh Hương, Lê Viết Tấn, Phan Minh Tân, Trần Thị Việt Hoa 69-76
XÂY DỰNG ĐƯỜNG MÚT TRONG SƠ ĐỒ SẮP XẾP CHI TIẾT CẮT TỪ VẬT LIỆU DẠNG TẤM TRONG NGÀNH GIÀY DÉP Tóm tắt PDF
Trần Đăng Bổng, Phạm Ngọc Tuấn, Trần Đại Nguyên, Hồ Minh Tuấn 77-84
XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT DIAZINON BẰNG KỸ THUẬT STRIPPING SÓNG VUÔNG HẤP PHỤ VỚI ĐIỆN CỰC THỦY NGÂN GIỌT RƠI. Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Thị Như Hiền, Trần Bích Lam, Nguyễn Trọng Giao 85-92


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP