T. 12, S. 16 (2009)

Mục lục

Articles

ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG DÙNG HỌC CỦNG CỐ CHO HỆ THỐNG PHI TUYẾN VỚI RÀNG BUỘC NGÕ VÀO Tóm tắt PDF
Nguyễn Tấn Lũy, Nguyễn Thiện Thàng, Nguyễn Thị Phương 5-18
BỘ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG CHO TAY MÁY DI ĐỘNG Tóm tắt PDF
Chung Tấn Lâm, Sang Bong Kim 19-50
VI MẠCH ỔN ÁP TUYẾN TÍNH ĐIỆN ÁP RƠI THẤP, TH7150. Tóm tắt PDF
Hồ Quang Tây, Ngô Đức Hoàng 51-62
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU TRÊN MÁY ĐO TỌA ĐỘ (CMM) Tóm tắt PDF
Thái Thị Thu Hà, Đinh Đức Thắng 63-71
NGHIÊN CỨU GÓC BIẾN DẠNG CỦA VẬT LIỆU NHÔM A1050-H14 ĐƯỢC GIA CÔNG BẰNG CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH GIA TĂNG ĐƠN ĐIỂM (SPIF) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Nam, Phan Đình Tuấn, Võ Văn Cương, Lê Khánh Điền, Nguyễn Thiên Bình, Lê Trung Hiếu 72-79
VI XỬ LÝ HN-07 – VI XỬ LÝ THỨ 2 CỦA NGƯỜI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Ngo Duc Hoang, Hau Nguyen Thanh Hoang, Ngo Quang Vinh, Duong Van Khanh, Nguyen Phu Quoc, Phan Thanh Hung, Do Hoang Sang, Nguyen Van Binh 80-91
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MỘT PHẦN MỀM NHÂN NI MỚI TRONG NGÀNH GIÀY DÉP Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Tuấn, Hồ Minh Tuấn, Trần Thị Thu Hiến, Trần Đăng Bổng 92-101


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP