T. 12, S. 17 (2009)

Mục lục

Articles

VÀNH CHIA TUYẾN TÍNH Tóm tắt PDF
Mai Hoàng Biên, Bùi Xuân Hải 5-11
GHI NHẬN HOẠT ĐỘNG MẶT TRỜI TRONG THÁNG 9 NĂM 2005 Tóm tắt PDF
Trần Quốc Hà 12-15
ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾ LÊN CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT ĐIỆN CỦA MÀNG DẪN ĐIỆN TRONG SUỐT SnO2:Sb ĐƯỢC CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ MAGNETRON PHẢN ỨNG Tóm tắt PDF
Lê Văn Ngọc, Phọc Ngọc Hiền, Hoàng Lê Thanh Trang, Trần Tuấn, Huỳnh Thành Đạt 16-21
NGHIÊN CỨU PHÂN RÃ BIPO VỚI FADC 500MHZ Tóm tắt PDF
Lê Công Hảo, Đoàn Thị Hiền, Võ Hồng Hải, Trần Duy Tập, Châu Văn Tạo, Masaharu Nomachi, Shinya Kanamaru, Yosuke Kono, Yuta Otake, Itahashi Takahisa 22-28
OXY SINGLET VÀ HIỆU SUẤT LƯỢNG TỬ CỦA KẼM TETRASULFOPHTHALOCYANINE TRONG DUNG MÔI DIMETHYLFORMAMIDE Tóm tắt PDF
Lê Thanh Minh, Phan Thanh Thảo, Phan Minh Tân 29-33
NGHIÊN CỨU SỰ CẢM ỨNG ISOZYME ENDOCHITINASE Tóm tắt PDF
Thạch Thành Trung, Hồ Thị THu Linh, Đinh Minh Hiệp 34-41
TỔNG HỢP VÀ BẢO QUẢN CÁC HỢP CHẤT PHENYL THIẾC TỪ Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Đông, Frech Wolfgang, Tesfalidet Solomon 42-54
DÙNG 17α – HYDROXY - 20β – DIHYDROPROGESTERON (17,20P), PROGESTERON (P) VÀ DESOXYCORTICOSTERON ACETAT (DOCA) KÍCH THÍCH CHÍN VÀ RỤNG TRỨNG IN VIVO CỦA CÁ TRẮM CỎ Ctenopharyngodon idellus Tóm tắt PDF
Lê Văn Dân, Nguyễn Tường Anh, Võ Văn Phú 55-63
NUÔI CẤY MÔ PHÂN SINH CHỒI NGỌN CÓ NGUỒN GỐC TỪ CHỒI TRÊN CỦ HOA LOA KÈN (Zantedeschia eliottiana Engl.) Tóm tắt PDF
Đặng Thị Quỳnh Giang, Văn Thiện Bảo, Phan Ngô Hoang 64-70
KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG THỰC VẬT Tóm tắt PDF
Trịnh Ngọc Nam, Nguyễn Du Sanh 71-80
TÌM HIỂU SỰ PHÁT SINH PHÔI SOMA TỪ MÔ SẸO LÁ CÂY HÀ THỦ Ô ĐỎ POLYGONUM MULTIFLORUM THUNB. IN VITRO Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Đan San, Võ Thị Bạch Mai 81-85
GHI NHẬN MỚI LOÀI CÁ BỐNG - BUTIS GYMNOPOMUS (Bleeker, 1853) Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Đồng, Hoàng Đức Đạt 86-90
ĐIỀU CHẾ BIODIESEL TỪ MỠ CÁ TRA XÚC TÁC DỊ THỂ CaO Tóm tắt PDF
Lê Thị Thanh Hương, Huỳnh Văn Tiến, Phan Minh Tân, Trần Thị Việt Hoa 91-99
TÌM HIỂU SỰ PHÁT SINH HÌNH THÁI RỄ TRONG NUÔI CẤY IN-VITRO Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngọc Hương, Võ Thị Bạch Mai 100-105
NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT SINH HÌNH THÁI TRONG NUÔI CẤY LỚP MỎNG TẾ BÀO (Thin Cell Layer) LÁ Ở CÂY HỒ TIÊU (Piper nigrum L.) Tóm tắt PDF
Đỗ Đăng Giáp, Thái Xuân Du, Đoàn Thị Ái Thuyền 106-114


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP