T. 13, S. 1T (2010)

Mục lục

Articles

XÁC ĐỊNH BỀ DÀY PHÔI VẬT LIỆU BẰNG HỆ PHỔ KẾ ALPHA Tóm tắt PDF
Lê Công Hảo, Mai Văn Nhơn, Châu Văn Tạo 5-9
ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ Ủ ĐẾN CẤU TRÚC VÀ HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC CỦA LỚP PHỦ TiO2 TRÊN NỀN PHOSPHATE Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Trúc Linh, Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Văn Dũng 11-16
ĐIỀU CHẾ MỘT SỐ MONTMORILLONITE VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Võ Thị Mai Hoàng, Lê Ngọc Thạch 17-21
NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH TiO2 ANATASE BẰNG KF VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH QUANG HÓA TRONG VÙNG KHẢ KIẾN Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Kiều Xuân, Lê Tiến Khoa, Tăng Ngọc Bảo Thuỵ, Nguyễn Hữu Khánh Hưng 22-28
XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU KEO TỤ PHẨM NHUỘM BASIC RED 46 TRONG NƯỚC THẢI BẰNG PAC THEO PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM Tóm tắt PDF
Đào Sỹ Đức 29-34
ỨNG DỤNG NEURO-FUZZY VÀ KỸ THUẬT TRỰC QUAN HÓA KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN NHÂN QUẢ TRONG CÔNG THỨC DƯỢC PHẨM Tóm tắt PDF
Nguyễn Đăng Khoa, Đỗ Quang Dương 35-42
TÁC ĐỘNG CỦA TAXOL TRÊN SỰ PHÂN CHIA TẾ BÀO TRỤ HẠ DIỆP CÂY MẦM ĐẬU XANH (PHASEOLUS AUREUS ROXB.) Tóm tắt PDF
Lê Thị Thủy Tiên, Bùi Trang Việt, Nguyễn Đức Lượng 43-47
TÌM HIỂU SỰ PHÁT SINH HÌNH THÁI CHỒI TRONG NUÔI CẤY IN-VITRO CÂY NHÀU (MORINDA CITRIFOLIA L.) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngọc Hương, Võ Thị Bạch Mai 48-53
BƯỚC ĐẦU TRỒNG THỬ NGHIỆM VÀ TÁCH CHIẾT HOẠT CHẤT MIRACULIN TRONG TRÁI CÂY THẦN KỲ ( SYNSEPALUM DULCIFICUM DANIELL) Tóm tắt PDF
Trần Danh Thế, Vũ Văn Độ, Ngô Kế Sương 54-61
KHẢO SÁT VÀ ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ HỢP CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC TRONG NHUNG HƯƠU SAO (Cervus nippon sp.) Tóm tắt PDF
Nguyễn Phan Cẩm Tú, Phạm Thị Mỹ Bình, Đào Minh Ý, Khuất Lê Uyên Vy, Phạm Thị Ánh Hồng 62-70
ĐẶC TÍNH ÂM PHẢN HỒI CỦA CÁ NỤC SỒ (DECAPTERUS MARUADSI), CÁ BẠC MÁ (RASTRELLIGER KANAGURTA) VÀ CÁ NGÂN (ATULE MATE) DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐÁP TUYẾN TẦN SỐ Tóm tắt PDF
Vũ Việt Hà 70-82


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP