T. 13, S. 2K (2010)

Mục lục

Articles

TỐI ƯU THÀNH PHẦN HỖN HỢP CỦA BÊ TÔNG TỰ ĐẦM CƯỜNG ĐỘ SIÊU CAO Tóm tắt PDF
Kim Huy Hoàng, Bùi Đức Vinh 5-15
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT SẢN PHẨM ĂN LIỀN TỪ CÁ HỒI PHILÊ Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Duy, Crapo Chuck, Oliveira Alexandra, Đỗ Trọng Sơn 16-22
PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN DỰ ĐOÁN VÙNG THẤM NGUY HIỂM TRÊN MÁI ĐẬP ĐẤT CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA THỦY TRIỀU Tóm tắt PDF
Lê Văn Dực 23-35
PHƯƠNG PHÁP HEURISTIC TỐI ƯU PHÂN BỐ CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN Tóm tắt PDF
Quyền Huy Ánh, Trương Việt Anh, Vy Thị Thanh Hường 36-45
NGHIÊN CỨU THU NHẬN PECTIN TỪ VỎ CÀ PHÊ Tóm tắt PDF
Bùi Anh Võ, Nguyễn Đức Lượng 46-56
VỀ MỘT CẤU TRÚC MỚI CỦA CẢM BIẾN GIA TỐC ÁP ĐIỆN TRỞ BA BẬC TỰ DO NHẰM NÂNG CAO ĐỘ NHẠY Tóm tắt PDF
Trần Đức Tân 57-65
TỐI ƯU HÓA ĐA MỤC TIÊU VỚI CHUẨN TỐI ƯU TỔ HỢP R ỨNG DỤNG XÁC LẬP CHẾ ĐỘ CÔNG NGHỆ SẤY THĂNG HOA (STH) TÔM BẠC Tóm tắt PDF
Nguyễn Tấn Dũng, Lê Xuân Hải, Trịnh Văn Dũng 66-75


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP