T. 13, S. 2T (2010)

Mục lục

Articles

MÔ PHỎNG VẬN CHUYỂN PHOTON VÀ ELECTRON BẰNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tân, Đặng Nguyên Phương, Trương Thị Hồng Loan 5-14
MÔ PHỎNG MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA TRANSISTOR ỐNG NANO CACBON Tóm tắt PDF
Đinh Sỹ Hiền, Thi Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Lưỡng 15-27
CẤU TRÚC HÌNH HỌC VÀ TÍNH CHẤT ĐIỆN TỬ CỦA MỘT SỐ OLIGOME DẪN XUẤT FLO H ÓA CỦA THIOPHEN VÀ 1H-PHOSPHOL: VẬT LIỆU BÁN DẪN HỮU CƠ LOẠI N HAY P ? Tóm tắt PDF
Phạm Trần Nguyên Nguyên, Phùng Quán, Trang Mộc Khung, Bùi Thọ Thanh, Nguyễn Minh THọ 28-44
NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC, HOẠT TÍNH VÀ PHẢN ỨNG CỦA CÁC DICATION ONIUM-BORONIUM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA LƯỢNG TỬ Tóm tắt PDF
Bùi Thọ Thanh, Võ Thị Bảo Trân 45-52
NUÔI CẤY MÔ SẸO VÀ DỊCH HUYỀN PHÙ TẾ BÀO CÂY BÈO ĐẤT DROSERA BURMANNI VAHL CHO MỤC TIÊU THU NHẬN QUINONE Tóm tắt PDF
Quách Ngô Diễm Phương, Hoàng Thị Thanh Minh, Hoàng Thị Thu, Bùi Văn Lệ 53-61
KHẢO SÁT PHẢN ỨNG ACETIL HÓA ANISOL TRONG ĐIỀU KIỆN HÓA HỌC XANH Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Thu, Trần Hoàng Phương, Lê Ngọc Thạch 62-70
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TÍNH TOÁN MỀM GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC VIÊN PHÓNG THÍCH CÓ KIỂM SOÁT Tóm tắt PDF
Nguyễn Phương Nam, Bùi Hữu Nam, Đỗ Quang Dương 71-82
MÔ PHỎNG MONTE CARLO BẰNG CHƯƠNG TRÌNH MCNP VÀ KIỂM CHỨNG THỰC NGHIỆM PHÉP ĐO CHIỀU DÀY VẬT LIỆU ĐỐI VỚI HỆ CHUYÊN DỤNG MYO-101 Tóm tắt PDF
Hoàng Sỹ Minh Phương, Nguyễn Văn Hùng 83-91


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP