T. 13, S. 3K (2010)

Mục lục

Articles

ỨNG DỤNG PHẦN TỬ SUY BIẾN ĐIỂM PHẦN TƯ TRONG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN ĐỂ MÔ PHỎNG ỨNG XỬ ĐỈNH VẾT NỨT Tóm tắt PDF
Trương Tích Thiện, Trần Kim Bằng 5-13
KHẢO SÁT TỐI ƯU THÀNH PHẦN CỦA BÊTÔNG NHẸ TẠO RỖNG BẰNG HẠT EPS (EXPANDED POLYSTYRENE) ĐỂ SẢN XUẤT PANEL TƯỜNG VÀ PANEL SÀN DÙNG CHO CÔNG TRÌNH NHÀ Ở LẮP GHÉP Tóm tắt PDF
Kim Huy Hoàng, Đỗ Kim Kha, Trương Văn Việt, Bùi Đức Vinh, Nguyễn Văn Chánh 14-28
ỨNG DỤNG HỆ MỜ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN ÁP TRONG LƯỚI NHIỀU NÚT Tóm tắt PDF
Quyền Huy Ánh, Trương Việt Anh, Lê Thị Hồng Nhung 29-36
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MÁY CẮT XƠ, SỢI LÀM CỐT LIỆU CHO CÁC LOẠI VẬT LIỆU COM POSIT Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Ngân 37-48
THIẾT LẬP CÔNG THỨC BÁN THỰC NGHIỆM TÍNH HỆ SỐ MA SÁT CỦA DÒNG CHẢY RỐI TRONG ĐƯỜNG ỐNG TRÒN Tóm tắt PDF
Lê Văn Dực 49-58
TỐI ƯU HÓA ĐA MỤC TIÊU VỚI CHUẨN TỐI ƯU TỔ HỢP S ỨNG DỤNG XÁC LẬP CHẾ ĐỘ CÔNG NGHỆ SẤY THĂNG HOA CHO THỦY SẢN NHÓM GIÁP XÁC ĐẠI DIỆN LÀ TÔM SÚ Tóm tắt PDF
Nguyễn Tấn Dũng, Lê Xuân Hải, Trịnh Văn Dũng 59-71
ĐIỀU CHẾ BIODIESEL TỪ MỠ CÁ TRA VỚI XÚC TÁC KOH/γ-Al2O3 SỬ DỤNG SỰ KHUẤY TRỘN CỦA SÓNG SIÊU ÂM Tóm tắt PDF
Lê Thị Thanh Hương, Huỳnh Phương Ngân, Phan Minh Tân, Trần Thị Việt Hoa 72-80
MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN MƯỢN KÊNH TẦN SỐ THÔNG MINH Tóm tắt PDF
Hà Mạnh Đào, Nguyễn Xuân Quỳnh, Đỗ Hữu Trí 81-92
NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG SỐ PHÂN BỐ VẬN TỐC CỦA DÒNG PHUN RỐI XOÁY TRONG KỸ THUẬT TƯỚI PHUN Tóm tắt PDF
Võ Tuyển, Nguyễn Thanh Nam 93-99


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP