T. 13, S. 4K (2010)

Mục lục

Articles

NỘI SUY NỘI TIẾP LỚN NHẤT VÀ NGOẠI TIẾP BÉ NHẤT TRÊN MÁY ĐO TỌA ĐỘ Tóm tắt PDF
Thái Thị Thu Hà, Trần Hống Phước 5-13
TÍNH TOÁN BÙ TRỪ HIỆN TƯỢNG CO GIÃN KÍCH THƯỚC KHI TẠO HÌNH TẤM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SPIF Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Nam, Võ Văn Cương, Lê Khánh Điền, Lê Văn Sỹ 14-24
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG LƯU KHO TỰ ĐỘNG Tóm tắt PDF
Trien Van Pham 25-42
TỐI ƯU HÓA SƠ ĐỒ SẮP XẾP CÓ ĐỊNH HƯỚNG TRÊN TẤM VẬT LIỆU HÌNH CHỮ NHẬT Tóm tắt PDF
Trần Đăng Bổng, Phạm Ngọc Tuấn 43-50
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH BIẾN DẠNG LƯỚI CẤU TRÚC ĐA KHỐI BA CHIỀU ÁP DỤNG CHO CÁC CẤU HÌNH PHỨC TẠP Tóm tắt PDF
Hoàng Ánh Dương, NGuyễn Anh Thi 51-66
KIỂM SOÁT TIẾNG ỒN TÍCH CỰC DÙNG MẠNG NƠRON Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Tuấn, Dương Hoài Nghĩa 67-74
TỔNG HỢP LEUCITE Tóm tắt PDF
Đỗ Quang Minh, Huỳnh Ngọc Minh 75-82
ĐIỀU KHIỂN THEO QUĨ ĐẠO MỘT RÔBỐT DI ĐỘNG LÁI TRƯỢT 4 BÁNH Tóm tắt PDF
Đặng Văn Nghìn, Phạm Văn Quốc Khánh 83-94


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP