T. 14, S. 1K (2011)

Mục lục

Articles

KIẾN TRÚC VI XỬ LÝ 32-BIT KIỂU RISC CỦA VIỆT NAM, CHIP VN1632 Tóm tắt PDF
Ngô Đức Hoàng, Hầu Nguyên Thanh Hoàng, Nguyễn Phú Quốc, Đỗ Ngọc Quỳnh 5-15
XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT RÁC BẰNG XÚC TÁC Tóm tắt PDF
Lê Văn Lữ, Lê Văn Tiệp 16-23
ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NHIỆT Tóm tắt PDF
Đỗ Thành Thanh Sơn 24-29
CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA NANOCOMPOSIT Tóm tắt PDF
Phạm Quang Hiển, Đỗ Thành Thanh Sơn, Nguyễn Hữu Niếu 30-38
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO PA6/CLAY-NANOCOMPOZIT ĐỂ LÀM VẬT LIỆU BẠC LÓT TRƯỢT HOẠT ĐỘNG TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Niếu, Dương Tử Tiên, Nguyễn Tiến Cường, Nguyễn Hoàng Dương 39-45
ẢNH HƯỞNG CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ SỬ DỤNG MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ NGUỒN KÉP ĐẾN CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN Tóm tắt PDF
Trịnh Trọng Chưởng 46-55
NGHIÊN CỨU CHỐNG ĂN MÒN CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG TRÊN MÔ HÌNH MÔ PHỎNG ĐIỀU KIỆN THỦY TRIỀU VEN BIỂN Tóm tắt PDF
Phan Thị Anh Đào, Nguyễn Thanh Lộc 56-64
NGHIÊN CỨU SO SÁNH ĐỘNG THÁI ĂN MÒN THÉP CACBON Tóm tắt PDF
Bùi Bá Xuân, U.V. Kharachenko, I.A. Beleneva 65-77


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP